Česta pitanja

Izjava od odgovornosti

Ovaj izvještaj je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management GmbH. Komuniciramo na njemačkom i engleskom jeziku. Prospekt UCITS fondova (uključujući sve izmjene i dopune) objavljen je u skladu s odredbama InvFG 2011 u trenutno izmijenjenoj verziji. Obavijest za ulagatelje prema § 21 AIFMG pripremljena je za alternativne investicijske fondove (AIF) kojima upravlja Erste Asset Management GmbH sukladno odredbama AIFMG u vezi s InvFG 2011. Prospekt, Obavijest za ulagatelje prema § 21 AIFMG i dokument s ključnim informacijama mogu se pregledati u najnovijim verzijama na mrežnoj stranici www.erste-am.com ili besplatno pribaviti u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta fonda, jezici na kojima je dokument s ključnim informacijama dostupan, kao i informacije o drugim mjestima na kojima su navedeni dokumenti dostupni, objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.com. Sažetak o pravima ulagateljima dostupan je na njemačkom i engleskom jeziku na mrežnoj stranici www.erste-am.com/investor-rights ili u sjedištu društva za upravljanje.

Društvo za upravljanje može odlučiti opozvati ugovore o distribuciji koje je sklopilo u inozemstvu, uzimajući u obzir regulatorne zahtjeve. Detaljne informacije o rizicima koji su potencijalno povezani s ulaganjem mogu se pronaći u prospektu fonda ili u dokumentu s ključnim informacijama prema § 21 AIFMG dotičnog fonda. Ako je valuta fonda drugačija od matične valute ulagatelja, promjene u tečaju mogu imati pozitivan ili negativan utjecaj na vrijednost ulaganja i iznos troškova nastalih u fondu - preračunato u matičnu valutu.

Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti.