Česta pitanja

Investicijski fondovi kombiniraju kapital velikog broja ulagatelja, ulažući ga u dionice, obveznice i druge vrijednosne papire (poput npr. nekretnina). Ulagatelj je postaje vlasnik dijela udjela u košarici vrijednosnih papira kojima upravljaju stručnjaci (fond manageri). Za razliku od kupnje pojedinih dionica ili obveznica, ostvareni prinos ne ovisi o jednom ulaganju. Učinak eventualne lošijeg prinosa jednog vrijednosnog papira može se apsorbirati dobrim izvedbama drugih.

 

Cijena ili vrijednost (neto vrijednost imovine) udjela je cijena prema kojoj se udjelničarima izdaju udjeli prilikom kupovine udjela u investicijskom fondu. Cijena udjela je promjenjiva i povezana je s prinosom vrijednosnih papira i imovine investicijskog fonda. Cijena udjela izračunava se svakodnevno i objavljuje na internetskim stranicama, a u cijenu udjela već je uračunata naknada za upravljanje.

U fondove možete početi ulagati s vrlo malim iznosima. Naime, ukoliko ugovorite investicijski plan u fond možete ulagati već od 100,00 kuna mjesečno uplaćujući sredstva trajnim nalogom.

Ukoliko se ipak odlučite za jednokratne uplate u investicijski fond možete to učiniti već od 400,00 kuna na dalje, dok maksimalno uplaćenog iznosa u fond nema. 

U svim investicijskim fondovima pod upravljanjem Erste Asset Management možete podnositi zahtjev za izdavanje (kupnju) ili zahtjev za otkup (prodaju) udjela svakodnevno. Ovisno o cut of timeu (presjeku u vremenu) pojedinog fonda sredstva vam mogu biti na raspolaganju već idući radni dan. 

Ključni podaci za ulagatelje, mjesečni izvještaji kao i informacije o fondovima na ovoj internetskoj stranici pružit će vam detaljnije informacije o svakom pojedinom investicijskom fondu. 

U investicijski fond možete uplatiti podnošenjem zahtjeva za izdavanje, odnosno kupnju udjela putem usluge Netbankinga ili u najbližoj poslovnici Erste banke. Sukladno onom iznosu koji ste označili prilikom ispunjavanja zahtjeva trebte napraviti i uplatu prema podacima koji su prethodno kreirani na zahtjevu. 

 

Sredstva ostvarena ulaganjem u investicijske fondove smatraju se zasebnim sredstvima i deponiraju se na poseban, zaštićen račun. Naime, ukoliko se društvo za upravljanje investicijskim fondovima ili banka skrbnik proglasi insolventnim, imovina fonda nije dio stečajne imovine društva i banke već zasebna imovina. Nadalje, društva za upravljanje investicijskim fondovima podložna su kontinuiranom nadzoru od strane regulatornog tijela (Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - HANFA-e) te unutarnjih i vanjskih revizora.

 

Rizik, odnosno rizičnost fonda rezultat je sveobuhvatne analize - sintetičkog pokazatelja rizika i prinosa koji se koristi za klasifikaciju investicijskih fondova u jednu od tri različite kategorije rizika (niskog rizika, srednjeg rizika, visokog rizika).

Rangira se na skali od 1 (nizak rizik) do 7 (vrlo visok rizik). 

Ovaj indikator može biti promjenjiv u budućnosti. 

Imajte na umu da sredstva uložena u investicijski fond bez obzira na preporučeni period ulaganja možete otkupiti u bilo kojem trenutku. 

Preporučen (ili minimalan) period ulaganja je zakonski obavezna stavka, tj. informacija koja se iskazuje kao KID. Sintetički pokazatelj rangira fond na skali od 1 do 7 na temelju evidencije o njegovoj volatilnosti. Skala se iskazuje kao slijed kategorija označenih cijelim brojevima uzlaznim redom od 1 do 7 od lijeva na desno, koji predstavljaju razinu rizika i uspješnost od najniže do najviše vrijednosti.

Skala mora jasno ukazivati da niži rizik potencijalno podrazumijeva nižu dobit i sukladno tome preporučeno razdoblje ulaganja je manje te da viši rizik potencijalno podrazumijeva veći prinos (npr. ako je rizik označen s 1 ili 2 preporučeni period ulaganja iznosi godinu dana, a ukoliko je označen s 4 kao npr. kod dioničkog fonda, preporučeni period ulaganja je veći od 3-5 godina).

Disclaimer

This document is an advertisement. All data is sourced from ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. and Erste Asset Management GmbH unless indicated otherwise. Our languages of communication are German and English.

The prospectus for UCITS (including any amendments) is published in Amtsblatt zur Wiener Zeitung in accordance with the provisions of the InvFG 2011 in the currently amended version. Information for Investors pursuant to § 21 AIFMG is prepared for the alternative investment funds (AIF) administered by ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. and Erste Asset Management GmbH, pursuant to the provisions of the AIFMG in connection with the InvFG 2011.

The fund prospectus, Information for Investors pursuant to § 21 AIFMG, and the key investor document/KID can be viewed in their latest versions at the  web site www.erste-am.com or obtained in their latest versions free of charge from the domicile of the management company and the domicile of the custodian bank. The exact date of the most recent publication of the fund prospectus, the languages in which the key investor document is available, and any additional locations where the documents can be obtained can be viewed on the web site www.erste-am.com.

Please consult the corresponding information in the prospectus or Information for Investors pursuant to § 21 AIFMG for restrictions on the sale of fund shares to American citizens. Misprints and errors excepted.