Impressum

Podaci o društvu za upravljanje: 

Erste Asset Management d.o.o.

Adresa društva i kontakt:

Ivana Lučića 2 a, 10000 Zagreb

Tel: +385 (0)72 37 2900

Fax: +385 (0)72 37 2901

E-Mail: erste-am@erste-am.hr

Internetska adresa: www.erste-am.hr

 

Društvo je upisano u registar: Trgovačkog suda u Zagrebu

Matični broj subjekta: 080244669

OIB: 68572873963

 

Predmet poslovanja:

Osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, upravljanje portfeljima i investicijsko savjetovanje.

 

Nadzorno tijelo:

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Miramarska 24b

10000 Zagreb

Internetska adresa: www.hanfa.hr

 

Članovi Uprave:

Josip GLAVAŠ

Snježana ŠALKOVIĆ DASOVIĆ

Miroslav JURIŠIĆ

 

Nadzorni odbor:

Heinz BEDNAR

(Predsjednik)

Adrianus Josephus Antonius JANMAAT

Ivica SMILJAN

 

Vlasnici:

 

Osnovni sadržaj internetske stranice:

- Predstavljanje fondova pod upravljanjem Erste Asset Managementa i Erste Asset Management GmbH investicijske grupe

- Informacije i detaljni linkovi o financijskim proizvodima (naročito investicijskih fondova), uslugama i drugim aplikacijama koje pruža Erste Asset Management i Erste Grupa

- Informacije o investicijskim fondovima, vrijednosnim papirima, tržištu kapitala i investiranju

 

Tehnička provedba internetske stranice:

U suradnji s IT Solutions

 

Datum izrade:

Svibanj 2019.

 

Pridržavamo pravo izmjena u bilo kojem trenutku bez obavijesti.

 

Jezici:

Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Elektronička pošta:

Na svu elektronička poštu odgovorit ćemo u vrijeme uredovnog radnog vremena.