Izjava o privatnosti

Zahvaljujemo na vašem interesu za našu internetsku stranicu, usluge i društvo. Iako pažljivo pregledavamo veze na vanjske internetske stranice, ne možemo prihvatiti ikakvu odgovornost za njihov sadržaj ili sigurnost.

Vaše osobne podatke nastojimo zaštiti što je najbolje moguće prilikom prikupljanja, obrade i kada ih koristimo tijekom vašeg posjeta našoj internetskoj stranici. Vaši su podaci zaštićeni u skladu sa zakonskim zahtjevima (posebice Zakonom o zaštiti osobnih podataka). U nastavku možete pronaći informacije koje opisuju vrstu prikupljenih podataka kada posjetite našu internetsku stranicu i kako se ti podaci upotrebljavaju:

Od 25. svibnja 2018. godine primjenjuje se Opća Uredba o zaštiti podataka (dalje: Uredba) ili "GDPR" - Opća uredba o zaštiti podataka u Europskoj uniji EU 2016/679. GDPR navodi kako se osobni podaci mogu obrađivati i moraju biti zaštićen. U nastavku je sažetak osnovnih podataka.

 

Što je Uredba?

GDPR (General Data Protection Regulation), Uredba je Europske unije. Primjenjuje se izravno u svakoj državi članici, uključujući Republiku Hrvatsku. Svaka osoba čiji se podaci obrađuju može zahtijevati zaštitu podataka u skladu s Uredbom. Više informacija možete pronaći ovdje.

 

Što Uredba regulira?

Uredba sadrži pravila o obradi vaših osobnih podataka. Uredba propisuje zaštitu svih vaših podataka kao što su vaše ime, telefonski broj, investicije ili hobiji. Uredba regulira način na koji se vaši osobni podaci mogu pohraniti i obrađivati. Detaljne informacije mogu se naći ovdje.

 

Zašto je zaštita mojih osobnih podataka važna?

Pravo na privatnost temeljno je pravo. Kao i vaše pravo na slobodu i sigurnost, vaše pravo na privatnost temelji se na Povelji o temeljnim pravima Europske unije. Ova Povelja o temeljnim pravima EU primjenjuje se u odnosu između vas i državnih institucija. Međutim, pravno je određeno da mora postojati i uravnoteženi interes između obrade podataka i ispitanika u privatnoj i gospodarskoj sferi - na primjer između vas i investicijskog društva. Ova pravila mogu se naći u Uredbi.

Osobni podaci govore puno o nama, našim hobijima, sklonostima i željama. To je, naravno, vrijedno zaštititi. No, kako bi vam bili u mogućnosti ponuditi prikladnu uslugu moramo imati uvid u određene podatke. Osnovi element zaštite podataka je da pronađemo način na koji možemo obraditi vaše podatke u vašem interesu i pod vašim nadzorom. Detaljne informacije možete pronaći ovdje.

 

Gdje mogu saznati više o Uredbi?

Tekst Uredbe-a možete pronaći ovdje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HR 

Povelja o temeljnim pravima EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12012P/TXT

Dodatne informacije o svojim pravima možete pronaći na sljedećim web stranicama:
Agencija za zaštitu osobnih podataka http://azop.hr/

Europska komisija https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en

Za bolje razumijevanje privatnosti, važno je pojasniti neke osnovne pojmove. Također, naveli smo odgovarajuće oznake članaka Uredbe, tako da možete pronaći više informacija ukoliko ste zainteresirani. Imajte na umu da su informacije dalje navedene samo osnovni pojmovi. Cijeli tekst Uredbe i odgovarajućih članaka možete pronaći ovdje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG

 

Što su „osobni podaci“?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji itd.

Za više informacija pogledajte članak 4 (1) Uredbe.

 

Što znači „obrada podataka“?

Obrada podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Za više informacija pogledajte članak 4 (2) Uredbe.

 

Što znači "voditelj obrade"?

Voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice.

Za više informacija pogledajte članak 4 (7) Uredbe.

 

Što znači "izvršitelj obrade"?

Izvršitelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Za više informacija pogledajte članak 4 (8) Uredbe.

Tko je odgovoran za obradu osobnih podataka?

Obrada vaših podataka je odgovornost:

Erste Asset Management d.o.o.
Ivana Lučića 2a,
10000 Zagreb
https://www.erste-am.hr/hr/impressum 


Nadležno nadzorno tijelo:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

 

Koji se osobni podaci obrađuju?

Obrađujemo sljedeće osobne podatke:
- osnovne identifikacijske podatke kao što su ime i prezime, adresa elektroničke pošte i, ako je potrebno, telefonski broj, datum rođenja itd., kada nam osobno pružite navedene podatke
- osobni podaci radi ispunjavanja ugovora i izjava o suglasnosti
- osobni podaci koji udovoljavaju zakonskim i regulatornim zahtjevima

Napomena: Ovo je samo opći popis. U nekim slučajevima nemamo sve gore navedene podatke. Imate pravo od nas zatražiti detaljan, individualan popis vaših podataka koji možete zatražiti u bilo kojem trenutku. U tu svrhu obratite se erste-am@erste-am.hr.

 

Na koji način se mogu pribaviti vaši osobni podaci koji se obrađuju?

Većinu vaših osobnih podataka koje obrađujemo pružili ste nam upravo vi, na primjer, kada ste se prijavili za naš newsletter ili poslali upit putem naše internetske stranice. Podaci, također, mogu doći iz sljedećih izvora:

- javnih izvora kao što su trgovački registar, zemljišne knjige, stečajna baza podataka ili registar udruga
- od drugih institucija u Erste grupi

Možemo, također, dobiti podatke od vladinih agencija ili pojedinaca koji djeluju pod vladinim mandatom, kao npr. nadzornog tijela (HANFA-e), skrbništva ili kaznenih sudova, javnih tužitelja ili javnih bilježnika. Imate pravo od nas zatražiti detaljan, individualan popis vaših podataka koji možete zatražiti u bilo kojem trenutku.

 

U koju svrhu i prema kojoj pravnoj osnovi se obrađuju moji osobni podaci?

Mi smo društvo za upravljanje investicijskim fondovima sukladno Zakonu o investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 129/19) i Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/18 126/19). Obrađujemo vaše osobne podatke u vezi s navedenom aktivnošću. Točnije, to znači:

 

Obrada u svrhu sklapanja ugovornog odnosa

Možemo vam pružiti određene usluge ovisno o vrsti ugovora koje smo sklopili s vama. To na primjer, može biti ugovor koji se odnosi na ulaganje u investicijski/e fondove ili može biti ugovor o upravljanju privatnim portfeljem. U tu svrhu moramo obrađivati vaše osobne podatke. Opseg obrade podataka naveden je u uvjetima odgovarajućeg ugovora.

 

Obrada u svrhu ispunjenja zakonskih obveza

Određene zakonske odredbe i svrhe također zahtijevaju obradu vaših osobnih podataka, kao što su:
- Obrada za ispunjavanje zakonskih obveza
Određene zakonske odredbe i svrhe također zahtijevaju obradu vaših osobnih podataka, kao što su:
- Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 129/19) te pripadajućim Pravilnicima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
- Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17),
- Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/16) te Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (18/17).
- Pružanje informacija državnim odvjetnicima, sudovima i kaznenim organima koji se odnose na kazneni postupak

 

Obrada temeljena na legitimnim interesima

Društvo ili agenti trećih strana imaju legitiman interes za obradu podataka u sljedećim slučajevima:
- mjere za sprječavanje prijevara, praćenje transakcija prijevara
- obrada podataka za ostvarivanje pravnih zahtjeva
- snimanje telefonskih poziva, primjerice za pritužbe i dokumentiranje izjava koje su relevantne za transakcijeObrada osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga može također biti legitiman interes.

 

Obrada na temelju izjave o suglasnosti

Ako nema ugovora, zakonske obveze ili legitimnog interesa, obrada podataka može biti legalna i kada nam date vašu suglasnost ili autorizaciju za to. Opseg i sadržaj ove obrade podataka uvijek su određeni posebnom izjavom o suglasnosti koji ste odobrili. Suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Povlačenje suglasnosti nema utjecaj na zakonitost obrade podataka sve do trenutka kada je suglasnost opozvana. Drugim riječima, ukidanje nema retroaktivnog učinka.

 

Jesam li dužan pružiti moje osobne podatke? Što se događa kad ne želim to učiniti?

Za uspostavljanje poslovnog odnosa zahtijevamo od vas neke osobne podatke. Ako ne znamo vaše ime i adresu e-pošte, ne možemo vam slati biltene ili informacije o našim novim proizvodima. Ako ne možemo potvrditi vaš identitet, nismo u mogućnosti s vama uspostaviti ugovorni odnos. Ako se radi o obradi osobnih podataka za koje nam je potreban vaš pristanak, niste obvezni dati pristanak ili pružiti nam svoje osobne podatke.

 

Donose li se odluke temeljene na automatiziranom donošenju odluka, uključujući izradu profila - profiliranje?

Kod uspostave ili tijekom našeg poslovnog odnosa ne primjenjujemo automatizirane procese donošenja odluke u skladu s člankom 22. Uredbe.

 

Kome se mogu proslijediti vaši osobni podaci?

Vaši osobni podaci mogu se prenijeti na:

- Društva, odjele i osobe (zaposlenike) unutar Erste Asset Managementa kada ti subjekti trebaju te podatke kako bi ispunili ugovorne, zakonske ili nadzorne obveze i ostvarili svoje legitimne interese
- Javne agencije i institucije kada smo zakonski obvezni, npr. od strane HANFA-e, porezne uprave itd.
- treće strane s kojima imamo sklopljen ugovor, kao što su IT i ostali davatelji usluga, kada zahtijevaju te podatke za svoje aktivnosti. Treće strane su ugovorno obvezne čuvati povjerljivost vaših osobnih podataka i obrađivati ih samo za pružanje relevantnih usluga
- Treće strane kada je to potrebno za ispunjavanje ugovora ili na temelju zakonskih propisaVaši podaci, također, mogu se prenijeti trećim osobama kada ste pristali na njihovo prosljeđivanje. 

 

Koliko dugo su pohranjeni moji osobni podaci?ž

Vaši osobni podaci pohranjeni su u svakom slučaju koliko god je potrebno za ispunjavanje relevantnih svrha. Zakon, također, propisuje koliko dugo moramo zadržati podatke. Ove obveze čuvanja podataka mogu se primijeniti i kada više niste naš klijent ili zainteresirana strana.

 

Koje sigurnosne mjere se primjenjuju u obradi podataka?

Zaštita i sigurnost osobnih podataka od iznimne su važnosti. Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere potrebne za sigurnost obrade podataka. To se posebno odnosi na zaštitu vaših osobnih podataka. Podatke štitimo od neovlaštenog i nezakonitog postupanja, nenamjernog gubitka, nenamjernog uništenja i nehotične štete. Te mjere uključuju upotrebu suvremenih sigurnosnih programa i metoda šifriranja, kontrole fizičkog pristupa i mjera opreza za sprečavanje i obranu od vanjskih i unutarnjih napada.

 

Što je s kolačićima i web analizama?

Kolačići: kolačiće koristimo na različitim dijelovima naše web stranice. Kolačići su male tekstualne datoteke koje omogućuju prepoznavanje korisnika kada se vrate na našu web stranicu. Međutim, za to nisu pohranjeni osobni podaci kao što su vaše ime ili adresa. To znači da se informacije koje sadrže ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.

Kolačiće koristimo kako bismo prilagodili našu ponudu vašim potrebama i analizirali kako se te ponude koriste. Vaš preglednik možete konfigurirati tako da zahtijeva vašu izričitu suglasnost prije korištenja kolačića ili općenito blokira upotrebu kolačića. Našu web stranice možete koristiti naše web stranice bez prihvaćanja kolačića.

Web analitika: Osobne podatke prosljeđujemo davatelju usluga Adobe Analyitics radi anonimnih statističkih analiza tijeka korisnika na našim web stranicama. Možete spriječiti prosljeđivanje svojih podataka.

Koja su moja prava?

Uredba vam daje sljedeća prava koja se tiču vaših osobnih podataka:

- Pravo ispitanika na pristup, sukladno članku 15. Uredbe
- Pravo na ispravak, sukladno članku 16. Uredbe
- Pravo na brisanje („pravo na zaborav), sukladno članku 17. Uredbe
- Pravo na ograničenje obrade, sukladno članku 18. Uredbe
- Pravo na prenosivost podataka, sukladno članku 20. Uredbe
- Pravo na prigovor, sukladno članku 21. uredbe
- Pravo da se na vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, sukladno članku 22. Uredbe

 

Što znači pravo ispitanika na pristup?

Imate pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas te ako se takvi podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

• svrsi obrade,
• kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju,
• primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, posebno primateljima u zemljama izvan EU ili međunarodnim organizacijama,
• ako je moguće planirano trajanje za koje će se pohraniti osobni podaci ili, ako to nije moguće, kriteriji koji se primjenjuju za određivanje tog trajanja;
• postojanje prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu,
• pravo na podnošenje pritužbi nadzornom tijelu,
• ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru,
• postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. Uredbe te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

 

Što znači pravo na ispravak?

Važno nam je da su vaši podaci točni i potpuni u svakom trenutku. Ako sumnjate da su vaši podaci netočni ili nepotpuni, možete zatražiti ispravljanje ili popunjavanje podataka. To možete učiniti putem e-maila erste-am@erste-am.hr ili na adresu društva.

 

Što znači pravo na brisanje ("pravo na zaborav")?

Stavljamo veliki naglasak i važnost na samu obradu podataka u skladu s pravilima Uredbe. Ukoliko imate razloga vjerovati da to nije slučaj, možete zatražiti brisanje vaših osobnih podataka. Razlozi za to mogu biti:

Osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni:

Na primjer: vaši se osobni podaci moraju izbrisati kada su prikupljeni samo za slanje newslettera (jedina svrha) i niste pristali na obradu podataka u druge svrhe. U tom slučaju, nema potrebe za daljnjim obradom podataka kada ste otkazali pretplatu na newsletter i nakon što se obveza zadržavanja više ne primjenjuje.


opozvali ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu.

Na primjer: dali ste privolu na obradu vaših osobnih podataka za pojedinačne ponude proizvoda od pružatelja treće strane (samo u tu svrhu). Čim ukinute svoju privolu, vaši se osobni podaci moraju izbrisati. Iznimke: Postoje druge svrhe ili opravdanja za obradu, a vi ste također u odnosu s pružateljem usluga treće strane.

uložili ste prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ste uložili prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2.

Na primjer: Možete podnijeti prigovor kad netko obrađuje vaše osobne podatke bez vašeg pristanka samo zato što taj entitet tvrdi da ima legitiman interes za to (i ne postoji drugo opravdanje). Ukoliko ne postoji legitiman interes, vaši osobni podaci moraju biti izbrisani.

osobni podaci koji su nezakonito su obrađeni

Nezakonito obrađeni osobni podaci moraju biti obrisani.

• osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade;To se odnosi na zakone ili druge propise koji zahtijevaju brisanje osobnih podataka.

 • osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Uredbe

Ovo je posebna zaštita koja se pruža maloljetnicima koji koriste online usluge.

Ovo je bio kratak sažetak prava na brisanje. To se ne smije miješati s "pravom na zaborav".

"Pravo na zaborav" odnosi se na osobne podatke koji su objavljeni. To znači da je osoba koja je izvorno objavila podatke dužna izbrisati podatke (zbog toga što se radi o jednom od razloga za brisanje), ta osoba također mora obavijestiti sve osobe koje su primile podatke o spornoj osobi kao rezultat njihovog objavljivanja da podaci o kojima je riječ moraju biti obrisani. Ovo pravilo je prilično složeno. Ove odredbe Uredbe odnose se na internetske tražilice.

 

Što znači pravo na ograničenje obrade?

Stavljamo velik naglasak da uvijek obrađujemo vaše podatke u skladu s pravilima Uredbe. Ukoliko imate razloga vjerovati da to nije slučaj, možete zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Međutim, to je moguće samo iz sljedećih opravdanih razloga:

• ako osporavate točnost vaših osobnih podataka. Možete zatražiti da se obrada vaših osobnih podataka ograniči za vrijeme trajanja razdoblja koje traži voditelj obrade podataka kako bi se provjerila točnost vaših osobnih podataka. Mišljenja se mogu razlikovati. No, daljnja obrada može biti ograničena za vrijeme tijekom kojeg se neka situacija razjašnjava, tako da se osporeni osobni podaci ne moraju odmah izbrisati ili mijenjati. Moglo bi se pokazati da su podaci ipak točni.

• ako je obrada osobnih podataka nezakonita. Ali umjesto da se vaši osobni podaci brišu, "samo" želite ograničiti njihovu upotrebu.

Uredba vam daje pravo izbora. Ako ne želite neposredno brisati neovlašteno obrađene podatke, možete zatražiti da ostanu pohranjeni, ali da se više ne mogu koristiti.

• ako voditelj obrade više ne treba vaše osobne podatke za obradu. Međutim, potrebni su podaci za utvrđivanje, provođenje ili vezane uz pravni postupak.

Kada se vaši osobni podaci zapravo brišu, ali su potrebni da biste mogli ostvarivati ili potraživati svoja prava, oni se i dalje mogu obrađivati u ove svrhe.

• ako ste podnijeli prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe. Ograničena obrada može se zahtijevati sve dok se ne utvrdi nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade razloge vaše interese.

Daljnja obrada može se ograničiti za vrijeme tijekom kojeg se neka situacija razjašnjava tako da se osporeni osobni podaci ne moraju odmah izbrisati. Moglo bi se pokazati da je obrada ipak bila opravdana.

 

Što znači pravo na prenosivost podataka?

Vaši osobni podaci pripadaju vama. Zbog toga imate pravo primati te podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. To se odnosi na podatke koje ste nam dali i koji se obrađuju pomoću automatiziranih sustava na temelju vašeg pristanka ili ispunjavanja ugovora. Također možete zatražiti da ih prosljeđujemo izravno drugom voditelju obrade.

 

U kojem obliku možemo pružiti te podatke?

Navedemo podatke možemo proslijediti kao PDF, XLS ili XML datoteku.

 

Što znači pravo na prigovor?

Vaši se podaci mogu obrađivati samo ako postoji legitiman interes za to.

Ako se takav legitimni interes traži, morate biti obaviješteni o tome. Ako smatrate da nema legitimnog interesa, možete podnijeti prigovor. To je osobito slučaj kada se vaši osobni podaci koriste za izravni marketing. Ako voditelj obrade ne može dokazati bilo kakve legitimne razloge za daljnju obradu, voditelju obrade neće biti dopušteno nastaviti obradu podataka nakon vašeg prigovora. Vaš prigovor ima apsolutni učinak.

 

Što znači pravo da se na vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje?

Ne primjenjujemo automatizirano odlučivanje u skladu s člankom 22. Uredbe za uspostavu poslovnog odnosa.

Koje informacije ste dužni pružiti?

Moramo potvrditi vaš identitet za svaki upit tako da vaši financijski podaci ne padnu u krive ruke i tako da druga osoba ne može izbrisati vaše podatke protiv vaše volje. Imajte na umu da ćemo u slučaju sumnje zahtijevati dodatne informacije o vašem identitetu. To služi radi zaštite vaših podataka, tako da samo ovlaštene osobe mogu pristupiti vašim podacima.

 

Kako mogu podnijeti zahtjev?

Bez obzira na to koje pravo želite ostvariti, možete nam poslati zahtjev na bilo koji od tri načina:

- redovnom poštom (molimo vas da vlastoručno potpišete dopis kojem prilažete kopiju vaše osobne iskaznice);

Erste Asset Management d.o.o.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

- osobno u najbližoj poslovnici Erste banke
- putem e-maila na erste-am@erste-am.hr. (također priložiti presliku osobne iskaznice)

Molimo vas da svoj slučaj opišete konkretno kako bismo ga mogli bez odlaganja obraditi. Obratite posebnu pozornost informacijama o vašem pravu na prijenos podataka.

 

Koliko će trajati obrada vašeg zahtjeva?

Odmah ćemo vam dati informacije o relevantnim mjerama, u svakom slučaju u roku od 7 radnih dana od primitka vašeg zahtjeva. Ovo razdoblje može se produljiti još 7 radnih dana kada složenost i broj zahtjeva zahtijevaju dodatno vrijeme. U svakom slučaju obavijestit ćemo vas o mogućem produženju roka i razlozima za to u roku od 7 radnih dana od primitka vašeg zahtjeva.

 

Kako će se moj zahtjev obraditi?

Odgovor na vaš zahtjev proslijedit ćemo vam u pisanom obliku na vašu kućnu adresu.

 

Koja su ključna razmatranja vezana uz moje pravo na prijenos podataka?

Podatke prosljeđujemo izravno trećim stranama u sljedećim slučajevima;
- kada nas izričito zatražite da to učinimo,
- pravosudnim i upravnim tijelima te drugim osobama na temelju zahtjeva i u okviru ovlaštenja u skladu s odredbama posebnog zakona.

 

Naplaćuje li se obrada zahtjeva?

Ne, zahtjevi se obrađuju besplatno. Iznimka: Kada se zahtjevi podnesu iz razloga koji su očito neopravdani ili prekomjerni, imamo pravo zahtijevati razumnu naknadu. To pokriva administrativne troškove za prijavu, odbijanje ili provedbu tražene mjere.

 

Mogu li podnijeti žalbu?

Naši zaposlenici će vam rado pomoći u svim pritužbama, pitanjima i prijedlozima vezanim uz zaštitu osobnih podataka. Sigurni smo da zajedno možemo pronaći rješenje gotovo svakog problema.

Ako pravodobno ne dobijete odgovor na zahtjev, smatrate da su vaša prava na zaštitu podataka prekršena ili smatrate da nismo obradili vaš zahtjev u skladu sa zakonom, možete podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Svaka osoba koja je pretrpjela materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog kršenja Uredbe ima pravo na naknadu od voditelja obrade ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu temeljem članka 82. Uredbe. U takvim se slučajevima primjenjuju opće odredbe nadležnog zakona. Imajte na umu da Agencija za zaštitu podataka nije odgovorna za nadoknadu štete, već lokalni sudu koji je odgovoran za pitanja građanskog prava. Također, možete podnijeti prijedloge i tužbe regionalnom sudu čija nadležnost pokriva područje u kojem tuženi prebiva ili ima svoje urede.

Na snazi od svibnja 2018.

Kolačići

Kolačići se koriste na raznim mjestima na našoj web stranici. Kolačići su male tekstualne datoteke koje prepoznaju korisnike kada se vrate na web stranicu. Međutim, ne pohranjuju se osobni podaci poput imena ili adrese. Stoga vas ne možemo identificirati prema navedenim informacijama. 

Kolačiće koristimo kako bismo naše ponude prilagodili vašim potrebama i analizirali kako se te ponude koriste. Možete promijeniti postavke svog preglednika tako da prije upotrebe kolačića morate dati pristanak. Ne može se deaktivirati samo kategorija kolačića "Osnovni", koja je neophodna za funkcioniranje web stranice. Ovi kolačići ne pohranjuju nikakve osobne podatke.

Razlikujemo sljedeće svrhe obrade:

Nužno za korištenje naših internetskih usluga.

O čemu se radi? Ova obrada podataka ključna je za omogućavanje korištenja naših internetskih usluga, poput web stranice. To uključuje, na primjer, željenu postavku jezika ili informacije potrebne za usluge partnera za naplatu.

Možete li spriječiti ovu obradu podataka? Ne. Bez ove obrade podataka ne možete koristiti naše internetske usluge.

Analitika web stranice

O čemu se radi? Imamo legitimni interes za statističku procjenu korištenja naših internetskih usluga (u skladu s člankom 7. Zakona o zaštiti podataka). U tu svrhu prikupljamo pseudonimne podatke o vašoj interakciji s našim internetskim uslugama (kao što je naša web stranica) i procjenjujemo te podatke u skupnom obliku.

Možete li spriječiti ovu obradu podataka? Da. Statističku procjenu možete spriječiti prilagođavanjem postavki privatnosti.

Marketing i analiza

O čemu se radi? Ako se slažete, također ćemo obrađivati vaše podatke za prikazivanje reklamnog sadržaja koji bi vas mogao zanimati.

U tu svrhu također obrađujemo - uz vaš pristanak - vaše ponašanje prilikom surfanja na drugim web mjestima, ne samo onima Erste Asset Managementa. Za ovo "ponovno ciljanje" postavljamo kolačiće s jedinstvenim identifikatorima kada posjetite našu web stranicu. Te identifikatore prosljeđujemo mrežama za oglašavanje, web servisima, platformama za upravljanje podacima, medijskim agencijama i izdavačima. Vaša se IP adresa također obrađuje. To nam omogućuje da vam ponudimo prilagođeno oglašavanje, ponude i usluge. Pozivanje na vaš izvanmrežni identitet (atribut kupca, ime itd.) nije moguće tijekom ponovnog ciljanja.

Možete li spriječiti ovu obradu podataka? Da, jer je ova obrada podataka dopuštena samo uz vaš prethodni pristanak. Ako želite opozvati svoj pristanak, promijenite postavke privatnosti.

Usluge koje mi koristimo

Za gore opisanu obradu podataka koristimo razne pružatelje usluga. Ovdje ćete pronaći kratke opise ovih usluga i odgovarajuće svrhe obrade:

CommandersAct (bitno)
Koristimo platformu za upravljanje pristankom CommandersAct za dobivanje, upravljanje i dokumentiranje pristanka za kolačiće. Ovom platformom upravlja "Fjord Technologies" u Francuskoj. https://www.commandersact.com/de/loesungen/customer-data-platform/

Do you want to change your settings?

Popis kolačića

Bitne informacije

Naziv kolačića: renderId
Kategorija: Bitno
Aktivan za: Sesiju
Pohranjeni podaci: Uravnoteženo opterećenje aplikacije

Naziv kolačića: TC_PRIVACY_CENTER
Kategorija: Bitno
Aktivan: 1 godinu
Pohranjeni podaci: Sprema vrstu odobrenja ili odbijanja putem postavki platforme za upravljanje pristankom

Naziv kolačića: WID
Kategorija: Bitno
Aktivan za: Sesiju
Pohranjeni podaci: ID sesije posjetitelja

Naziv kolačića: TC_PRIVACY
Kategorija: Bitno
Aktivan: 1 godinu
Pohranjeni podaci: Sprema vrstu odobrenja ili odbijanja

Naziv kolačića: TCPID
Kategorija: Bitno
Aktivan: 1 godinu
Pohranjeni podaci: Pohranjuje jedinstveni ID posjetitelja

Adobe Analytics

Naziv kolačića: s_ecid
Kategorija: Statistika
Aktivan: 2 godine
Pohranjeni podaci: Sadrži kopiju Experience Cloud ID-a (ECID) ili MID. MID je pohranjen u paru ključ / vrijednost koji slijedi ovu sintaksu, s_ecid = MCMID

Naziv kolačića: s_sq
Kategorija: Statistika
Aktivan za: Sesiju
Pohranjeni podaci: Ovaj kolačić postavlja i čita JavaScript kod kada je omogućena funkcionalnost ClickMap ili karta aktivnosti; sadrži informacije o prethodnoj poveznici na koju je korisnik kliknuo

Naziv kolačića: s_fid
Kategorija: Statistika
Aktivan: 2 godine
Pohranjeni podaci: Oznaka vremena / datuma jedinstvenog posjetitelja s rezervnim identitetom

Naziv kolačića: s_cc
Kategorija: Statistika
Aktivan za: Sesiju
Pohranjeni podaci: Ovaj kolačić postavlja i čita JavaScript kod kako bi se utvrdilo jesu li kolačići omogućeni (jednostavno se postavi na "True")

Naziv kolačića: s_vi
Kategorija: Statistika
Aktivan: 2 godine
Pohranjeni podaci: Jedinstvena oznaka vremena / datuma ID-a posjetitelja