Erste HORIZONT 2026 otvoreni je investicijski fond s javnom ponudom, s dospijećem u trajanju od 3 godine (2026). Novčana sredstva uplaćuju se u fond isključivo za vrijeme trajanja upisnog razdoblja od 6.3. – 29.3.2023., naknadne uplate ulagatelja nisu moguće.

Proširite svoje vidike i ulažite u izvjesne prinose

Svi ulagatelji koji žele očuvati vrijednosti svog novca kroz kratkoročno razdoblje te ostvariti ciljanu zaradu od minimalno 2% godišnje, to mogu ostvariti ulaganjem u kratkoročne  državne obveznice visokog rejtinga i držanjem istih do dospijeća. Nakon završetka upisnog razdoblja utvrdit će se ciljana zarada, a prikupljena sredstva investirati u državne obveznice. Optimalnim odabirom državnih obveznica, formirat će se portfelj koji zadovoljava temeljne zahtjeve prilikom ulaganja: raspodjela rizika, likvidnost unovčavanja obveznica  te ostvarenje prinosa.

Strategija koja donosi profit

Sredstva prikupljena u upisnom periodu u potpunosti se ulažu u državne obveznice. Tijekom trajanja ulaganja uplaćene kamate se također reinvestiraju u obveznice, kratkoročne instrumente tržišta novca ili depozite.

Državne obveznice kao najbolja sigurnost kod ulaganja

Ulaganje u državne obveznice jedno je od sigurnijih ulaganja općenito. Država se zadužuje, a vjerovnicima po isteku dugovanja garantira povrat glavnice u potpunosti uvećano za fiksnu kamatnu stopu, koja se većinom isplaćuje kao jednogodišnja kamata. U usporedbi sa sredstvima položenim na račune kod banaka i za koje vrijedi državna garancija najviše do 100.000 eura, sredstva uložena u državne obveznice su u potpunosti zagarantirana od strane države, u neograničenom iznosu.

Europska Unija i euro područje potvrđuju kvalitetu

U portfelju fonda Erste Horizont 2026 nalaze se samo kratkoročne obveznice država članica EU: Njemačka, Austrija, Francuska, Španjolska, Italija, Belgija, Finska, Rumunjska i Mađarska. Sve navedene države izdavatelji su s kreditnim rejtingom od AAA do BBB-, što se na financijskim tržištima karakterizira investicijskim razredom. Portfelj, s prosječnim rejtingom „A“,  sačinjavaju državne obveznice u predviđenom omjeru učešća od 5 do 20% pojedine države.

Visoka očekivanja su opravdana

Tijekom trajanja upisnog razdoblja cijene obveznica se mijenjaju svakodnevno. Stvarna zarada ulagatelja kroz razdoblje od 3 godine biti će poznata na kraju upisnog razdoblja kada se upisana sredstva plasiraju u obveznice i kada se izračuna ukupno količina pojedinih obveznica u portfelju te njihova zarada. Tijekom upisnog razdoblja taj prinos bi se trebao kretati između 2 i 2,5%.

Strategija koja pobjeđuje ne mijenja se tijekom razdoblja ulaganja

Strategija utvrđena na početku ostaje do dospijeća i nema promjene portfelja općenito. Mogućnost promjena u portfelju odnosi se na mogući dokup postojećih obveznica nakon isplaćene kamate na obveznice ili prodaje dijela portfelja zbog isplate ulagateljima. Temeljna ideja plasmana sredstava u ovaj proizvod je držanje ulaganja upravo do dospijeća kako bi ostvarili i očuvanje vrijednosti novca i zaradu.  Nasuprot strategiji držanja sredstava u razdoblju od 3 godine, ulagatelji se prijevremenim otkupom  izlažu izlaznim troškovima u visini od 5%.

Je li uložena glavnica u potpunosti osigurana?

S obzirom da za obveznice država garantira u potpunosti, za ulagatelje koji će ulagati do dospijeća glavnica je u potpunosti izvjesna zajedno s isplaćenom kamatom. Za ulagatelje koji će htjeti povući sredstva prije dospijeća,  nije izvjesno kakva će biti cijena pojedinih obveznica u tom trenutku na tržištu, shodno tome, u tom slučaju,  nije moguće utvrditi koliko će biti isplaćeno.

Transparentnost i praćenje poslovanja fonda

Cijena fonda Erste Horizont 2026 izračunava se svaki dan. Dnevna promjena cijene udjela postoji iz razloga što se na tržištu cijene obveznica mijenjaju svakodnevno. Velika prednost za ulagatelje u kratkoročne obveznice u pravilu je manja dnevna promjena, koja se smanjuje kako obveznice dospijevaju u 2026. godini  tj. obveznice se približavanjem roka dospijeća ponašaju gotovo kao depozit. Cijena, imovina kao i sve ostale karakteristike fonda, nakon osnivanja javno se objavljuju na mrežnim stranicama društva za upravljanje Erste Horizont 2026.

Hoćete li s nama biti na Horizontu?

Pozivamo vas da tijekom upisnog razdoblja izdvojite iznos koji vam neće biti potreban u razdoblju od 3 godine i odaberete Erste Horizont 2026, a  ukoliko imate sredstva koja bi vam mogla zatrebati i prije tog vremena pozivamo vas da razmotrite ulaganje u fond Erste E-Conservative.

Za kraj: najvažnije je uložena sredstva ostaviti u fondu do dospijeća portfelja fonda 2026. godine. Time izbjegavate izlazne troškove u visini od 5%, a za sva ulaganja dulja od 3 godine zadržavate kompletnu zaradu jer nemate obvezu plaćanja poreza za ulaganja dulja od 2 godine.

Sve ostale informacije možete potražiti u poslovnici Erste banke i na broju telefona 0800 7890.