Obljetnica 25 godina uspjeha: Put rasta i otpornosti

Godina 1998. označila je skromne početke tvrtke koja je krenula s jednim zaposlenikom i vizijom izvrsnosti. Danas ta tvrtka slavi 25. godišnjicu, nakon što je prevladala brojne izazove u dinamičnom okruženju koje se stalno mijenja. U ovom ćemo blogu pobliže pogledati putovanje Erste Asset Managementa, društva za upravljanje investicijskim fondovima, njezinu predanost obrazovanju i dobrotvornom radu, njezinu prilagodljivost u suočavanju s promjenjivim tržišnim uvjetima i njezino mjesto unutar ključnog igrača unutar jednog od najvećeg upravitelja imovinom. Erste Asset Management d.o.o. dio je međunarodne tvrtke sa snažnom pozicijom u srednjoj i istočnoj Europi.

Od jednog zaposlenika do tima stručnjaka

Godine 1998., sa samo jednim zaposlenikom, krenuli smo na put pružanja iznimnih usluga upravljanja investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Danas ponosno stojimo kao vodeći igrač u industriji, ponoseći se timom stručnjaka koji neprestano teže izvrsnosti. 

Snalaženje u promjenjivom okruženju

Poslovanje na tržištu kapitala dolazi s dobrim udjelom volatilnosti i nepredvidljivosti. Tijekom proteklih 25 godina, uspješno smo prebrodili brojne fluktuacije tržišta kapitala i zakonske promjene, dokazujući svoju postojanost i sposobnost prilagodbe okruženju koji se stalno razvija.

Osnaživanje klijenata i dionika

Obrazovanje je oduvijek bilo vitalni aspekt etike ove tvrtke. Prepoznajući važnost informiranog donošenja odluka, posvetili smo se edukaciji ne samo naših zaposlenika i svojih klijenata, već i bankara i drugih zainteresiranih strana. Sudjelovanje u javnim radionicama i sponzoriranje konferencija omogućilo je širenje znanja i rast stručnosti unutar zajednice.

Pionirstvo u upravljanju imovinom u Hrvatskoj

Ponosimo se time što smo jedan od prvih upravitelja investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Odvaživši se na ovo neistraženo područje, odigrali smo ključnu ulogu u oblikovanju investicijskog krajolika u zemlji, postavljanju referentnih vrijednosti u industriji i stjecanju povjerenja svojih klijenata. U Hrvatskoj i u regiji pružamo usluge za preko 27.000 klijenata koji su nam povjerili svoju imovinu kroz 20 fondova i uslugu upravljana privatnim portfeljima koje kreiramo u skladu s potrebama naših klijenata. Za naše postojeće, a i buduće klijente kontinuirano kreiramo nove proizvode i razvijamo postojeće.

Sudjelovanje u zajednici

Osim svoje financijske stručnosti, uvijek smo bili predani vraćanju društvu. Aktivno sudjelujući u donacijama podupirući različite svrhe i humanitarne ciljeve, utjecali smo na zajednicu u kojoj djelujemo. Naši doprinosi zajednici duboko su u skladu s našim temeljnim vrijednostima i pridonose našem ukupnom uspjehu kao društveno odgovornoj organizaciji. Prvo smo društvo u Hrvatskoj koje je osnovalo zeleni dionički investicijski fond najviše kategorije po čl. SFRD 9., Erste Green Equity, koji za cilj ima mjerljivi pozitivni utjecaj na okoliš i društvo. Izbor dionica fokusiran je na tvrtke koje su primarno aktivne u područjima zaštite klime, prilagodbe klimatskim promjenama, očuvanju energije, vode, smanjenju i recikliranju otpad, ublažavanju onečišćenja i zaštiti zdravih ekosustava.

Prihvaćanje rasta i priznanja

Na svom putu doživjeli smo rast ne samo u smislu veličine i stručnosti već i kroz strateška partnerstva. Udruživanjem snaga s jednom od najvećih banaka u Hrvatskoj, Erste bankom, zajednički pružamo naše usluge klijentima na cijelom području Hrvatske. Kao dio Erste Asset Management grupe dijelimo zajednički uspjeh u pogledu ukupne imovina klijenata pod upravljanjem u svim proizvodima i rješenjima koja iznosi preko 74 milijarde eura!

Slavimo naslijeđe otpornosti, prilagodljivosti i kontinuiranog napretka

Dok mi obilježavamo svoju 25. obljetnicu, ujedno slavimo naslijeđe otpornosti, prilagodljivosti i kontinuiranog napretka. Od svojih skromnih početaka do trenutne pozicije jednog od najvećih društava za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj, pokazali smo nepokolebljivu predanost za naše klijente, predanost obrazovanju i aktivan angažman u zajednici što su svjedočanstva našeg uspjeha. Krećemo u novih 25 godina postignuća i doprinosa financijskom svijetu!

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova mrežna stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) objavljen je u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22). Prije donošenja konačne odluke o ulaganju, potrebno je pročitati prospekt i pravila fonda u koji se želi uložiti te dokument s ključnim podacima. Prospekt i dokument s ključnim podacima za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na mrežnoj stranici www.erste-am.hr.

Ova mrežna stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.