Financijski izvještaji i objave

Financijski izvještaji i objave

Polugodišnji izvještaji društva:                        

Godišnji izvještaji društva:

Izvještaj neovisnog revizora o izračunu kapitala društva za upravljanje investicijskim fondovima: 

 

Objave o izmjeni Prospekta i Pravila

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta i pravila fondova pod upravljanjem Društva:

- mijenja se naziv fonda Erste MONEY i sada glasi Erste LOCAL CONSERVATIVE

- mijenja se naziv fonda Erste EURO-MONEY i sada glasi Erste ADRIATIC CONSERVATIVE

- mijenja se točka 7. Prospekta fonda Erste MONEY i Erste EURO-MONEY na način da se u stavku 4. detaljnije definira izračun poreza za pravne osobe.

- mijenja se točka 8. Prospekta fonda Erste MONEY i Erste EURO-MONEY u svrhu usklađenja s posljednjim izmjenama Zakona.

Navedene izmjene primjenjuju se od 21. srpnja 2018. godine.

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta i pravila YOU INVEST Active, Prospekta i pravila YOU INVEST Balanced, Prospekta i pravila YOU INVEST Solid:

U točki 9.1 dodani su podaci o društvu Erste Asset Management GmbH koje djeluje kao savjetnik fonda.

Navedene izmjene primjenjuju se od 30. svibnja 2018. godine.

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo izmjene Prospekta i pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem Društva na način da su točki 3.4. dodani prinosi za 2017. godinu.

Navedene izmjene primjenjuju se od 5. veljače 2018. godine. 

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) sukladno članku 193. stavak 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) obavještava da je usvojilo bitne izmjene Prospekta i pravila Erste EURO-MONEY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom koje možete detaljnije vidjeti u obavijesti.

Navedene bitne izmjene usvojene su 16. veljače 2018. godine. a sukladno članku 193. stavka 2. Zakona stupaju na snagu istekom roka od 40 dana od dana objave obavijesti, odnosno 28. ožujka 2018. U roku od 40 dana od dana objave obavijesti svi ulagatelji mogu tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade.

Društvo Erste Asset Management sukladno članku 193. stavak 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16) obavještava da je usvojilo bitne izmjene Prospekta i pravila Erste MONEY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom koje možete detaljnije vidjeti u obavijesti.

Navedene bitne izmjene usvojene su 08. ožujka 2018. godine. a sukladno članku 193. stavka 2. Zakona stupaju na snagu istekom roka od 40 dana od dana objave obavijesti, odnosno 17. travnja 2018. U roku od 40 dana od dana objave obavijesti svi ulagatelji mogu tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade.

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta i pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem Društva: izmijenjena je točka 6 d) Prospekta i pravila fonda Erste MONEY te sada naknada Depozitaru iznosi 0,065% umjesto dosadašnjih 0,08%. izmijenjena je točka 6 d) Prospekta i pravila fonda Erste EURO-MONEY te sada naknada Depozitaru iznosi 0,05% umjesto dosadašnjih 0,08%. izmijenjena je točka 6 d) Prospekta i pravila fonda Erste Adriatic Short Term Bond te sada naknada Depozitaru iznosi 0,065% umjesto dosadašnjih 0,08%.

Navedene izmjene primjenjuju se od 1. siječnja 2018. godine. 

Ostale objave o izmjeni Prospekta i Pravila možete preuzeti na sljedećim poveznicama: 

Popis transakcija s povezanim osobama