Investiranje korak po korak

Investicijski plan. Fleksibilna rješenja.

Imate određene ciljeve u nadolazećim godinama? Razmišljate o novom životnom prostoru? Želite li uložiti u obrazovanje svoje djece? Konačno želite svoje snove pretvoriti u stvarnost kada budete u mirovini? Kreiranjem investicijskog plana možete se približiti ostvarenju svojih ideja tijekom duljeg vremenskog razdoblja, korak po korak, manjim, redovitim uplatama. Investicijski plan kombinira tradicionalni koncept štednje s mogućnosti ostvarenja prinosa vrijednosnih papira. Ulagati možete već od 100 HRK mjesečno u fond po vašem izboru!

 

Ulaganjem putem investicijskog plana, redovito, na primjer, jednom mjesečno uplaćujete sredstva u fond po vašem izboru. Automatski ulažete određenu količinu sredstava, odnosno kupujete udjele u fondu po važećoj cijeni.

Povoljnije za klijente radi metode prosječnog troška. 

Ulaganjem fiksnog iznosa, redovitim uplatama, vaša prosječna kupnja biti će niža nego jednokratna uplata. "Metodom prosječnog troška" možete profitirati kod volatilnih fondova s promjenjivom cijenom udjela jer možete kupiti više udjela u fondu kada su cijene niže nego kada porastu. 

Važeći povrat zahvaljujući učinku kamatnih stopa.

Prinos se automatski reinvestira u fondu, što znači da počinje odmah raditi u vašu korist. Po vlastitom izboru možete povećavati iznose uplata u fond i na taj način pokušati nadoknaditi učinak inflacije.

Sami odabirete period ulaganja.

Pri isteku ugovorenog investicijskog plana možete odabrati želite li zatražiti isplatu vaših ili reinvestirati vaš kapital.

Imajte na umu: otkup udjela po nižoj cijeni od one u trenutku uplate može prouzrokovati gubitak.

Kontakt

Imate li pitanja ili želite saznati više informacija?

 

Možda ste zainteresirani i za:

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova internetska stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) je objavljen u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22). Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.hr.

Ova internetska stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.