Kalkulatori

Želite li detaljnije planirati uplate i isplate u investicijskim fondovima ili izračunati prinos pojedinog fonda? Možete odabrati naš kalkulator:

  • kalkulator prinosa
  • kalkulator uplata/isplata

Kalkulator prinosa

Kalkulator uplata/isplata

Možda ste zainteresirani i za: 

Obveznički fondovi

Mješoviti fondovi

Prinosi i izračuni navedeni u primjeru su informativnog karaktera i nisu garancija prinosa u budućnosti niti procjena, odnosno predviđanje dobiti investicijskih fondova.

Uplate u investicijske fondove nisu osigurane te nije zajamčen povrat njihova nominalnog iznosa. Stvarni prinosi tijekom razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.

Izračun ne uzima u obzir ulaznu naknadu.

Nepovoljne promjene okolnosti na tržištu mogu se negativno odraziti na vrijednost imovine u fondu te u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja. Navedeni primjeri ne predstavljaju obavezu ili garanciju Erste Asset Managementa.

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova mrežna stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) objavljen je u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22). Prije donošenja konačne odluke o ulaganju, potrebno je pročitati prospekt i pravila fonda u koji se želi uložiti te dokument s ključnim podacima. Prospekt i dokument s ključnim podacima za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na mrežnoj stranici www.erste-am.hr.

Ova mrežna stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.