Naša rješenja

Financijsko planiranje

Različiti ciljevi zahtjevaju različita rješenja - naše investicije su raznolike. Investirajte u skladu s vlastitim idejama, budite prilagodljivi i upravljajte vašim investicijama u svako doba.

Saznajte na koji način možete povećati vrijednost uloženih sredstava, što je to investicijski plan ili kako možete ugovoriti rentnu isplatu te koji fondovi najviše odgovaraju vašim očekivanjima.

Snalazite se na tržištu kapitala i radije želite samostalno upravljati svojim ulaganjima? U našoj ponudi možete pronaći atraktivne investicijske strategije koje se temelje na trenutačnoj procjeni naših stručnjaka na tržištu kapitala. Možda ste u potrazi za rizičnijm ulaganjima s mogućnosti većeg povrata?

Kontakt

Imate li pitanja ili želite saznati više informacija?

 

Možda ste zainteresirani i za:

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ovaj internetska stranica je sredstvo promidžbe.

Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o.
Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) objavljen je u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22).

Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.hr.

Internetska stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje informacija u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo Vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire osim opisanih izgleda nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.