Financijsko planiranje i povećanje vrijednosti uloženih sredstava

U potrazi ste za ulaganjima koja su pogodna za dugoročno povećanje vrijednosti uloženih sredstava? Ako ste zainteresirani za financijsko planiranje s ciljem povećanja vrijednosti uloženih sredstava, imamo rješenja koja su vam dostupna u vidu kombiniranja različitih vrsta imovine.

Na primjer, u našim fondovima možemo kombinirati mogući potencijalni rast dionica s prinosom obveznica. Kroz aktivno upravljanje, naši fond manageri mogu ulagati u obveznice ako cijene dionica stagniraju ili su u padu, a mogu prebaciti fokus ponovno na dionice nakon što tržište kapitala ponovno poprimi uzlaznu putanju.

Nudimo različite strategije za različite razine rizika. 

Naša investicijska rješenja omogućavaju vam da ulažete u fond po vašem izboru, jednokratnim uplatama ili investicijskim planom korak po korak.

Redovitim uplatama, na primjer jednom mjesečno u fiksnom iznosu, možete putem trajnog naloga kupovati udjele po cijeni koja će u tom trenutku biti važeća. Također, dinamiku i visinu trajnog naloga možete mijenjati, a višak sredstava svaki put možete, neovisno o ugovorenom trajnom nalogu uplatiti u fond.

Mješoviti fondovi

YOU INVEST GREEN

YOU INVEST GREEN - investirajte na svoj način.

You invest mješoviti su fondovi koji ulažu u obveznice, dionice, depozite, investicijske fondove i ostale financijske instrumente s tri strategije Solid, Balanced i Active. Ovisno o individualnim potrebama svakog klijenta i prihvatljivosti prema riziku, osnovna razlika navedenih fondova očituje se u izloženosti dioničkom tržištu; Solid 0-10%, Balanced 0-30% i Active 0-50%.

 

Važna informacija:

Dodatne informacije i dokumentaciju o pojedinom fondu možete pronaći klikom na naziv fonda u gore navedenom pregledu.

Kontakt

Imate li pitanja ili želite saznati više informacija?

 

Možda ste zainteresirani i za:

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova internetska stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) je objavljen u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22). Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.hr.

Ova internetska stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.