Investicijske mogućnosti

Povećajte povrat na ulaganje

Imajte na umu da u naše fondove možete ulagati jednokratnim uplatama već od 400,00 kn ili možete ugovoriti i investicijski plan, odnosno trajni nalog kojim već od 100,00 kn možete postati udjelničar. 

Imate li vlastite investicijske ideje koje želite ostvariti? Možda ste zainteresirani za naše proizvode koji su trenutačno u fokusu?

ERSTE ADRIATIC BOND

Erste Adriatic Bond fond, osnovan 2013. godine,  obveznički je fond s imovinom preko 1,7 milijarde kuna pod upravljanjem. Ulaganje u Erste Adriatic Bond namijenjeno je svim ulagateljima koji svoja sredstva žele plasirati na srednje do dugo razdoblje ulaganja, neovisno radi li se o fizičkim osobama, poduzećima ili financijskim institucijama. 

SHORT TERM BOND FONDOVI

Konzervativni i kratkoročni fondovi Erste Asset Managementa: Erste Conservative (kunski) i Erste E-Conservative (eurski) čiji je osnovni cilj ostvarivanje porasta vrijednosti udjela ulaganjem imovine fonda pretežno u portfelj kratkoročnih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca poštujući načela sigurnosti i likvidnosti ulaganja.

YOU INVEST

YOU INVEST - investirajte na svoj način.

You invest mješoviti su fondovi koji ulažu u obveznice, dionice, depozite, investicijske fondove i ostale financijske instrumente s tri strategije Solid, Balanced i Active. Ovisno o individualnim potrebama svakog klijenta i prihvatljivosti prema riziku, osnovna razlika navedenih fondova očituje se u izloženosti dioničkom tržištu; Solid 0-10%, Balanced 0-30% i Active 0-50%.

 

Kontakt

Imate li pitanja ili želite saznati više informacija?

 

Možda ste zainteresirani i za:

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova internetska stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) je objavljen u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21). Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.hr.

Ova internetska stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.