Redovita primanja - rentna isplata

 

U potrazi ste za ulaganjem koje vam može pružiti isplatu redovita primanja?

Naša investicijska rješenja omogućavaju vam da ulažete u fond po vašem izboru s mogućnošću ugovaranja rentne isplate pomoću koje ćete zaprimati redovita primanja, odnosno isplatu uloženih sredstava na sljedeći način: 

  • najprije uložite u neki od investicijskih fondova prema vašem izboru
  • na zahtjevu za izdavanje udjela naznačite iznos isplate koji želite zaprimati
  • zatim naznačite dinamiku isplata (mjesečno, kvartalno, polugodišnje itd.)
  • ili prilagodite iznos isplate (npr. 2% od ukupnog iznosa zbog očekivane inflacije)

Rentnu isplatu možete ugovoriti u svim investicijskim fondovima (u najbližoj poslovnici Erste banke) koji su, također, pogodni za otvaranje investicijskog plana (redovitih uplata u fond), odnosno trajnog naloga putem kojeg možete kupovati udjele po cijeni koja je u tom trenutku važeća.

Imajte na umu da razvoj prihoda ovisi o odabiru investicijskog fonda i podložan je promjeni cijene u fondu.

 

Naši fondovi koji mogu biti rješenje za vas:

ERSTE ADRIATIC BOND

Erste Adriatic Bond fond, obveznički je fond osnovan 2013. godine. Ulaganje u Erste Adriatic Bond namijenjeno je svim ulagateljima koji svoja sredstva žele plasirati na srednje do dugo razdoblje ulaganja, neovisno radi li se o fizičkim osobama, poduzećima ili financijskim institucijama. 

Ovisno o vašoj toleranciji prema riziku, različita rješanja mogu biti prikladna za vas. 

Jedno od naših investicijskih rješenja su i YOU INVEST fondovi. 

 

YOU INVEST GREEN

YOU INVEST GREEN - investirajte na svoj način.

You invest mješoviti su fondovi koji ulažu u obveznice, dionice, depozite, investicijske fondove i ostale financijske instrumente s tri strategije Solid, Balanced i Active. Ovisno o individualnim potrebama svakog klijenta i prihvatljivosti prema riziku, osnovna razlika navedenih fondova očituje se u izloženosti dioničkom tržištu; Solid 0-10%, Balanced 0-30% i Active 0-50%.

 

Kontakt

Imate li pitanja ili želite saznati više informacija?

 

Možda ste zainteresirani i za: 

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova internetska stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) je objavljen u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22). Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.hr.

Ova internetska stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.