Akcije

Akcija bez ulaznih i izlaznih naknada

Sukladno točki 6 a) Prospekata otvorenih investicijskih fondova You Invest SOLID, You Invest BALANCED i You Invest ACTIVE, za sva ulaganja do 31.12.2018. godine neće se obračunati ulazna naknada.

Sukladno točki 6 c) Prospekata otvorenih investicijskih fondova Erste Adriatic Bond i Erste Adriatic Equity, za sva ulaganja do 31.12.2018. godine neće se obračunavati izlazna naknada bez obzira na trajanje ulaganja.

 

 

Smanjene upravljačke naknade:

Erste LOCAL CONSERVATIVE

Naknada za upravljanje: 0,60% od neto imovine fonda godišnje, obračunata na dnevnoj bazi

- naknada trenutno iznosi 0,25% neto imovine Fonda godišnje – vrijedi od 01.10.2018. do 31.10.2018. godine

 

Erste ADRIATIC CONSERVATIVE

Naknada za upravljanje: 0,50% godišnje od neto imovine fonda, obračunata na dnevnoj bazi

- naknada trenutno iznosi:  0,35% neto imovine Fonda godišnje – vrijedi od 01.10.2018. do 31.10.2018. godine

 

Erste ADRIATIC SHORT TERM BOND

Naknada za upravljanje: 0,50% godišnje od neto imovine fonda, obračunata  na dnevnoj bazi

- naknada trenutno iznosi:  0,40% neto imovine Fonda godišnje – vrijedi od 01.10.2018. do 31.10.2018. godine

               

Erste LOCAL SHORT TERM BOND

Naknada za upravljanje: 0,70% godišnje od neto imovine fonda, obračunata  na dnevnoj bazi

- naknada trenutno iznosi:  0,40% neto imovine Fonda godišnje – vrijedi od 01.10.2018. do 31.10.2018. godine

 

Sve ostale naknade za upravljanje ostaju kako su definirane Prospektom pojedinog fonda.