Akcije

Akcija bez ulaznih naknada

Za sva ulaganja u fond Erste FUTURE EQUITY od 31.01.2022. neće se obračunavati ulazna naknada. Akcija vrijedi do opoziva.

Za sva ulaganja u fond Erste GREEN MULTI  ASSET od 24.01.2022. neće se obračunavati ulazna naknada. Akcija vrijedi do opoziva.

Za sva ulaganja u fondove:

Erste BEST OF WORLD, Erste FIXED INCOME PLUS, Erste GLOBAL INCOME, Erste RESERVE DOLLAR te fondove You Invest SOLIDYou Invest BALANCED You Invest ACTIVE neće se obračunati ulazna naknada. Akcija vrijedi do opoziva.

Za sva ulaganja u fondove Erste GREEN EQUITY i Erste QUALITY EQUITY od 07.06.2021. neće se obračunavati ulazna naknada. Akcija za navedene fondove vrijedi do opoziva.

 

Akcija bez brokerske i skrbničke naknade

Prilikom ulaganja u investicijske fondove pod upravljanjem Erste Asset Management GmbH do daljnjeg se ne naplaćuje brokerska naknada kod kupnje ili prodaje kao i naknada za troškove skrbništva. 

Smanjene upravljačke naknade:

 

Erste FUTURE EQUITY

Naknada za upravljanje: max 1,80% godišnje od neto imovine fonda, obračunata na dnevnoj bazi

- naknada trenutno iznosi 1,45% neto imovine Fonda godišnje – vrijedi od 31.01.2022. do opoziva.

 

Erste GREEN MULTI ASSET

Naknada za upravljanje: max 1,20% godišnje od neto imovine fonda, obračunata na dnevnoj bazi

- naknada trenutno iznosi 1,00% neto imovine Fonda godišnje – vrijedi od 24.01.2022. do opoziva.

 

Erste GREEN EQUITY

Naknada za upravljanje: max 1,80% godišnje od neto imovine fonda, obračunata na dnevnoj bazi

- naknada trenutno iznosi 1,45% neto imovine Fonda godišnje – vrijedi od 07.06.2021. do opoziva.

 

Sve ostale naknade za upravljanje ostaju kako su definirane Prospektom pojedinog fonda.