Akcije

Akcija bez ulaznih naknada

Za sva ulaganja u fondove You Invest SOLID, You Invest BALANCED i You Invest ACTIVE do 30.06.2021. godine neće se obračunati ulazna naknada.

Za sva ulaganja u fondove Erste Green Equity i Erste Quality Equity od 07.06.2021. neće se obračunavati ulazna naknada. Akcija vrijedi do opoziva. 

 

Smanjene upravljačke naknade:

Erste CONSERVATIVE

Naknada za upravljanje: 0,70% od neto imovine fonda godišnje, obračunata na dnevnoj bazi

- naknada trenutno iznosi 0,20% neto imovine Fonda godišnje – vrijedi od 01.01.2020. do opoziva.

 

Erste E-CONSERVATIVE

Naknada za upravljanje: 0,50% godišnje od neto imovine fonda, obračunata na dnevnoj bazi

- naknada trenutno iznosi 0,15% neto imovine Fonda godišnje – vrijedi od 01.01.2020. do opoziva.

 

Erste ADRIATIC BOND

Naknada za upravljanje: 1,3% godišnje od neto imovine fonda, obračunata na dnevnoj bazi

- naknada trenutno iznosi 1,00% neto imovine Fonda godišnje – vrijedi od 01.01.2020. do opoziva.

 

Sve ostale naknade za upravljanje ostaju kako su definirane Prospektom pojedinog fonda.