ERSTE HORIZONT 2025 USD

Obveznički investicijski fond s fiksnim razdobljem ulaganja

Erste HORIZONT 2025 USD je UCITS fond s dospijećem od 2 godine i mjesec dana osnovan s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela svim zainteresiranim ulagateljima.

Investicijski cilj fonda je izlaganje obvezničkom tržištu u razdoblju do 6.11.2025. s ciljem očuvanja početne vrijednosti te ostvarivanju ciljanog prinosa u američkom dolaru (USD) od najmanje 6,4%. Cilj se nastoji postići investiranjem imovine primarno i pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente čiji su izdavatelj ili za koje jamče Sjedinjene Američke Države.

Fond je dostupan svim ulagateljima samo u razdoblju početne ponude od 4.9. - 3.10.2023.

Više informacija o fondu možete dobiti u bilo kojoj poslovnici Erste banke.

Erste HORIZONT 2025 USD je UCITS fond s dospijećem od 2 godine i mjesec dana osnovan s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela svim zainteresiranim ulagateljima.

Investicijski cilj fonda je izlaganje obvezničkom tržištu u razdoblju do 6.11.2025. s ciljem očuvanja početne vrijednosti te ostvarivanju ciljanog prinosa u američkom dolaru (USD) od najmanje 6,4%. Cilj se nastoji postići investiranjem imovine primarno i pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente čiji su izdavatelj ili za koje jamče Sjedinjene Američke Države.

Fond je dostupan svim ulagateljima samo u razdoblju početne ponude od 4.9. - 3.10.2023.

Više informacija o fondu možete dobiti u bilo kojoj poslovnici Erste banke.

 

Prinosi na višegodišnjem vrhuncu

Nakon razdoblja niskih kamatnih stopa, prinosi američkih državnih obveznica ponovno su na atraktivnim razinama.

Ciljani prinos je 6,4% (3% prosječni godišnji prinos)

 

 

Portfelj vrijednosnica kvalitetnog izdavatelja

Portfelj fonda sastoji se od državnih obveznica Sjedinjenih Američkih Država. U odabiru vrijednosnih papira sudjeluje iskusni tim za upravljanje fondovima.