ERSTE HORIZONT 2025 II

EUR fond s dospijećem, planirani horizont ulaganja uz ciljani prinos