ERSTE HORIZONT 2026 USD

USD fond s dospijećem, planirani horizont ulaganja uz ciljani prinos

Erste HORIZONT 2026 USD je UCITS fond s dospijećem od 2,1 godine osnovan s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela svim zainteresiranim ulagateljima.

Investicijski cilj fonda je izlaganje obvezničkom tržištu u razdoblju do 5.3.2026. s ciljem očuvanja početne vrijednosti te ostvarivanju ciljanog prinosa od najmanje 6,3%. Cilj se nastoji postići investiranjem imovine primarno i pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente za koje jamče Sjedinjene Američke Države, sukladno zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu fonda.

Fond je dostupan svim ulagateljima samo u razdoblju početne ponude od 15.1. - 6.2.2024.

Više informacija o fondu možete dobiti u bilo kojoj poslovnici Erste banke.

Erste HORIZONT 2026 USD je UCITS fond s dospijećem od 2,1 godine osnovan s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela svim zainteresiranim ulagateljima.

Investicijski cilj fonda je izlaganje obvezničkom tržištu u razdoblju do 5.3.2026. s ciljem očuvanja početne vrijednosti te ostvarivanju ciljanog prinosa od najmanje 6,3%. Cilj se nastoji postići investiranjem imovine primarno i pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente za koje jamče Sjedinjene Američke Države, sukladno zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu fonda.

Fond je dostupan svim ulagateljima samo u razdoblju početne ponude od 15.1. - 6.2.2024.

Više informacija o fondu možete dobiti u bilo kojoj poslovnici Erste banke.