ERSTE HORIZONT 2026 USD

USD fond s dospijećem, planirani horizont ulaganja uz ciljani prinos