ERSTE HORIZONT 2026 III

Obveznički investicijski fond s fiksnim razdobljem ulaganja

Erste HORIZONT 2026 III je UCITS fond s dospijećem od 2 godine i 7 mjeseci osnovan s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela svim zainteresiranim ulagateljima.

Investicijski cilj fonda je izlaganje obvezničkom tržištu u razdoblju do 14.5.2026. s ciljem očuvanja početne vrijednosti te ostvarivanju ciljanog prinosa od najmanje 5,3%. Cilj se nastoji postići investiranjem imovine primarno i pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente sukladno zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu fonda.

Fond je dostupan svim ulagateljima samo u razdoblju početne ponude od 4.9. - 3.10.2023.

Više informacija o fondu možete dobiti u bilo kojoj poslovnici Erste banke.

Erste HORIZONT 2026 III je UCITS fond s dospijećem od 2 godine i 7 mjeseci osnovan s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela svim zainteresiranim ulagateljima.

Investicijski cilj fonda je izlaganje obvezničkom tržištu u razdoblju do 14.5.2026. s ciljem očuvanja početne vrijednosti te ostvarivanju ciljanog prinosa od najmanje 5,3%. Cilj se nastoji postići investiranjem imovine primarno i pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente sukladno zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu fonda.

Fond je dostupan svim ulagateljima samo u razdoblju početne ponude od 4.9. - 3.10.2023.

Više informacija o fondu možete dobiti u bilo kojoj poslovnici Erste banke.

 

Prinosi na višegodišnjem vrhuncu

Nakon višegodišnjih niskih ili čak negativnih prinosa, prinosi europskih državnih izdavatelja vratili su se na razine koje nisu viđene od financijske krize.

 

 

 

 

Planirano ulaganje - Horizont

Fond omogućava ulagateljima planiranje njihovog ulaganja na određeni rok do dospijeća 2026. godine (2 godine i 7 mjeseci).

Trajanje fonda: 3.10.2023. - 14.5.2026.