ERSTE HORIZONT 2026

Obveznički investicijski fond s fiksnim razdobljem ulaganja