Ostali fondovi

Očuvanje vrijednosti ulaganja

ERSTE LOCAL CONSERVATIVE

 

Erste Local Conservative fond - UCITS fond namijenjen ulagateljima koji žele dnevno upravljati svojim viškom sredstava (Cash management) te pri tome, uz minimalni rizik, očuvati vrijednost udjela. Imovina fonda bit će izložena u najvećoj mjeri novčanom tržištu u Republici Hrvatskoj i regiji. 

ERSTE ADRIATIC CONSERVATIVE

 

Erste Adriatic Conservative fond - UCITS fond namijenjen fizičkim i pravnim osobama koji žele svoja sredstva vezati uz valutu EUR te pri tome, uz minimalni rizik, očuvati vrijednost svojih udjela. Imovina Fonda bit će izložena u najvećoj mjeri novčanom tržištu u Republici Hrvatskoj i regiji.

Imate li vlastite investicijske ideje koje želite ostvariti?

Možda ste zainteresirani za naše fondove koji su trenutačno u fokusu?

 

Važna informacija:

Dodatne informacije i dokumentaciju o pojedinom fondu možete pronaći klikom na naziv fonda u gore navedenom pregledu.

Kontakt

Imate li pitanja ili želite saznati više informacija?

 

Možda ste zainteresirani i za: 

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova internetska stranica je sredstvo promidžbe.

Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o.

Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) je objavljen u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16).

Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.hr.

Ova isprava sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.