Pregled fondova

Geografska struktura

Investicijski fond može svoja sredstva usmjeriti u pojedinu regiju, državu ili gospodarski sektor, kao na primjer u razvijena tržišta, tržišta u nastajanju ili Adriatic regiju.

Odabir obveznica

Obveznički fond može svoja sredstva usmjeriti u pojedini segment obveznica (na primjer državne ili  korporativne obveznice), ali i u obveznice iz odabrane regije (na primjer Adriatic), obveznice različitih valuta (na primjer USD) ili obveznice različitih investicijskih razreda (na primjer High-Yield Bonds).

Rizik i razdoblje investiranja

Naznačeni rizik i preporučeno vrijeme investiranja u naše investicijske fondove izravno je povezano uz Sintetički pokazatelji rizika i uspješnosti (SRRI). Kod razine pokazatelja 1 ili 2, preporučeni rok investiranja je najmanje 2 godine uz nisko procijenjeni  rizik. Kod razine pokazatelja 3 do nivoa 6, preporučeni rok investiranja je najmanje 6 godine uz umjereni ili srednje procijenjeni  rizik. Fondovi se mogu označiti i kao visoko rizični fondovi s preporučenim rokom investiranja od najmanje 8 godina. Kako se fond označava isključivo prema sintetičkom pokazatelju (SRRI), takva oznaka nije pouzdani pokazatelj budućeg prinosa i mijenja se tijekom poslovanja fonda. Kad je razina pokazatelja 1, takva oznaka ne znači da ulaganje u taj fond ne nosi nikakav rizik.

Važna informacija:

Dodatne informacije i dokumentaciju o pojedinom fondu možete pronaći klikom na naziv fonda u gore navedenom pregledu.

Kontakt

Imate li pitanja ili želite saznati više informacija?

 

Možda ste zainteresirani za: