Prigovori i pritužbe klijenata

Pritužba je izraz nezadovoljstva upućen Erste Asset Managementu od strane ulagatelja ili opunomoćenika ulagatelja koja se odnosi na pružanje usluge upravljanja investicijskim fondom, upravljanja privatnim portfeljem i izvršenja obveza prema zaprimljenim zahtjevima za izdavanje, otkup i zamjenu udjela.

Pritužbe se mogu podnijeti: 

Erste Asset Management d.o.o.

Ivana Lučića 2a, Zagreb

Tel: 00 385 (0)72 37 2900

Fax: 00 385 (0)72 37 2901

E-mail: erste-am@erste-am.hr

Web: www.erste-am.hr

U najbližoj poslovnici Erste banke ili putem kontakt centra Erste Banke: 

Tel: 0800 7890

 

Pritužba bi trebala sadržavati sljedeće:             

  • ime i prezime, OIB i adresu podnositelja koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, OIB, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
  • razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja,
  • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti
  • datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa.

Društvo je dužno istražiti sve relevantne dokaze i informacije vezane uz pritužbu te komunicirati s podnositeljem pritužbe na jednostavan i razumljiv način, odgovoriti na pritužbe bez nepotrebnog odgađanja i unutar roka od 15 dana (neradni dani isključeni). Iznimno, kada se odgovor ne može dati unutar navedenog roka, Društvo će obavijestiti podnositelja pritužbe o razlozima kašnjenja i naznačiti kada će biti odgovoreno za pritužbu podnositelja.