Vijesti

Informirajte se o novostima i našim objavama te pregledajte kvartalne informacije koje smo vam pripremili. Također možete odabrati opciju Erste AM Blog naših kolega iz Erste Grupe te pročitati njihove aktualne blogove koje su pripremili. 

Informacije za investitore usluga upravljanja portfeljem možete preuzeti na poveznici niže

Oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak koji predviđa oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka oporezuju se ostvareni neto kapitalni dobici od ulaganja u investicijske fondove, za udjele kupljene nakon 01.01.2016. i prodane unutar 2 godine od dana kupnje.

Dodatno pojašnjenje i uputu kako treba popuniti JOPPD obrazac i univerzalni nalog za plaćanje možete pronaći u brošuri koju smo pripremili.  

 

Možete nas kontaktirati:

Možda ste zainteresirani i za: