Vijesti

Informirajte se o novostima i našim objavama te pregledajte kvartalne informacije koje smo vam pripremili. Također možete odabrati opciju Erste AM Blog naših kolega iz Erste Grupe te pročitati njihove aktualne blogove koje su pripremili. 

Ponovno imenovanje članova Nadzornog odbora

Skupština društva Erste Asset Management d.o.o. na sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2023. godine ponovno je imenovala članove Nadzornog odbora Heinza Bednara, Adrianusa Josephusa Antoniusa Janmaata i Ivicu Smiljana s trajanjem mandata od 30. rujna 2023. godine do 30. rujna 2027. godine.

 

Objavljeno 30.08.2023.