Kontakt za medije

Za sve novinske upite, molimo da se obratite

Uredu korporativnih komunikacija Erste banke: 

Možda ste zainteresirani i za: