Kontakt za medije

Za sve novinske upite, molimo da se obratite

Uredu korporativnih komunikacija Erste banke: 

Ured korporativnih komunikacija pr@erstebank.com
Dario Gabrić, direktor

tel.: +385 (0)72 37 1371

mob: + 385 99 237 1371

Danijela Trbović, voditeljica eksternih komunikacija

tel.: +385 (0)72 37 1531

mob: + 385 99 237 1531

Sara Zadravec, koordinator ekst i int. komunikacija tel.: + 385 (0)72 37 2493

Možda ste zainteresirani i za: