YOUINVESTGREEN
pametni fondovi - koncept inovativnog ulaganja

YOU INVEST GREEN proizvodi - pregled

Pogledajte našu ponudu proizvoda i odaberitre pravi YOU INVEST GREEN fond za vas.

 

Napomena o rizicima sukladno Austrijskom Zakonu o investicijskim fondovima (2011).

YOU INVEST GREEN fondovi mogu biti značajno izloženi investivijskim fondovima (UCITS, UCI) sukladno dijelu 71 Austrijskog Zakona o investicijskim fondovima (2011).

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ovaj izvještaj je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management GmbH. Komuniciramo na njemačkom i engleskom jeziku.

Prospekt UCITS fondova (uključujući sve izmjene i dopune) objavljen je u Amtsblatt zur Wiener Zeitung u skladu s odredbama InvFG 2011 u trenutno izmijenjenoj verziji. Obavijest za ulagatelje prema § 21 AIFMG pripremljena je za alternativne investicijske fondove (AIF) kojima upravlja Erste Asset Management GmbH sukladno odredbama AIFMG u vezi s InvFG 2011.

Prospekt, Obavijest za ulagatelje prema § 21AIFMG i ključni podaci za ulagatelje/KID mogu se pregledati u najnovijim verzijama na internetskoj stranici www.erste-am.com ili besplatno pribaviti u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta fonda, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni, kao i informacije o drugim mjestima na kojima su navedeni dokumenti dostupni, objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.com.

Ovaj izvještaj sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje ovise o razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Imajte na umu da ulaganja u vrijednosne papire uz ovdje predstavljene mogućnosti uključuju i rizike. Vrijednost udjela i prinos može rasti i padati. Promjene tečaja mogu imati pozitivan ili negativan učinak na vrijednost ulaganja. Iz tog razloga prilikom otkupa svojih udjela možete dobiti manje od prvobitno uloženog iznosa. Osobama koje su zainteresirane za kupnju udjela u investicijskim fondovima savjetuje se da prije donošenja odluke o ulaganju pročitaju trenutni prospekt fonda i informacije za ulagatelje prema članku 21. AIFMG-a, posebno informacije o rizicima koje treba razmotriti.

Molimo vas da pogledate odgovarajuće informacije u prospektu fonda i Informacije za investitore prema § 21 AIFMG o ograničenjima ulaganja  za američke građane. Moguće su tiskarske pogreške.