Molimo vas da se obratite djelatnicima u najbližoj poslovnici Erste banke, koristite uslugu Netbankinga ili kontaktirajte djelatnika Erste Asset Managementa.

 

Na koji način možete uplatiti sredstva u investicijski fond:

1. Predlažemo da se naprije detaljno informirate o ulaganju u investicijske fondove. Sve neophodne informacije pružit će vam djelatnici u najbližoj poslovnici Erste banke, možete ih pronaći na internetskoj stranici Društva ili direktno u našem Društvu te se prije odluke o ulaganju upoznajte s Prospektom i Pravilima odabranog fonda: 

2. Kada donesete odluku i odaberete fond prema vašim preferencijama, tada podnosite zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela i uplaćujete sredstva u fond. Zahtjev može podnijeti u poslovnici Erste banke ili putem usluge Netbankinga. Obratite pozornost postoji li vremenski presjek u danu kada će vam Društvo izdati udjele  u fondu (npr. Erste Adriatic Bond ima cut off time u 14 h, što znači da svi zahtjevi koji su zaprimljeni do tog vremena obrađivat će se idući radni dan, a zahtjevi koje Društvo zaprimi nakon 14 h obrađivat će se sljedeći radni dan.)

3. Nakon izdavanja udjela Društvo klijentima dostavlja Obavijest o izvršenju zahtjeva na način odabran na zahtjevu (putem pošte ili e-mail adrese). 

 

Pravne osobe

Pravne osobe mogu podnositi zahtjeve putem usluge Netbankinga ili direktno u Društvu na način da popunjen, potpisan i ovjeren zahtjev scaniraju te pošalju putem e-maila na adresu erste-am@erste-am.hr ili faksa na 072 37 2901.

Zahtjeve možete preuzeti ovdje:

Na koji način možete uplatiti sredstva u fondove pod upravljanjem Erste Asset Management GmbH: Erste Fixed Income Plus, ESPA Best of World, ESPA Global Income, Erste Reserve Dollar, You Invest Solid, You Invest Balanced i You Invest Active:

1.     Morate imati otvoren brokerski i skrbnički račun, a ukoliko ih veće nemate otvorene  isto možete napravit u poslovnici Erste banke

2.     Nakon što otvorite navedene račune potrebno je uplatiti željeni iznos ulaganja na brokerski račun u poslovnici banke ili putem Netbankinga

3.     I na kraju kontaktirati brokera* Erste banke na telefon 072 372 277 i obavezno navesti sljedeće podatke:

• PIN za zadavanje naloga

• naziv investicijskog fonda

• iznos ulaganja u EUR

Više informacija o načinu kupnje udjela može saznati iz kratkih uputa:

Možda ste zainteresirani i za: 

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova internetska stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) je objavljen u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22). Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.hr.

Ova internetska stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.