Kako uplatiti u fond?

KORAK PO KORAK

Informirajte se 

Prije ulaganja molimo vas da se detaljno raspitate o ulaganju u investicijske fondove. Sve neophodne informacije pružit će vam djelatnici u najbližoj poslovnici Erste banke, možete ih pronaći na mrežnoj stranici Društva ili direktno u našem Društvu.

Prije odluke o ulaganju upoznajte s Prospektom i Pravilima odabranog fonda.

Podnesite zahtjev

Nakon odabira fonda, podnosite zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela i uplaćujete sredstva u fond. Zahtjev može podnijeti u poslovnici Erste banke ili digitalnim bankarstvom.

Zahtjevi zaprimljeni do 14 h obrađivat će se idući radni dan, a zahtjevi zaprimljeni nakon 14 h obrađivat će se za dva radna dana.

Pratite ulaganje

Nakon izdavanja udjela Društvo ulagateljima dostavlja Obavijest o izvršenju zahtjeva na način odabran na zahtjevu, poštom ili e-mailom.

Stanje udjela možete svakodnevno pratiti na George aplikaciji ili Netbankingu, a ostale informacije o fondovima svakodnevno će se objavljivati na mrežnoj stranici Društva.

Pozivamo vas da se u bilo kojem trenutku obratite djelatnicima u najbližoj poslovnici Erste banke, koristite uslugu Netbankinga, Georgea ili kontaktirajte djelatnika Erste Asset Managementa ispunjavanjem web-obrasca "Dogovorite sastanak" ili na broj telefona 072 37 2900.

 

Investicijski fondovi u George Storeu

George vam od sada omogućuje kupovinu investicijskih fondova. Zahtjevi za izdavanje udjela podnose se u George Storeu u svega par klikova. Uz listu i dodatne informacije o fondovima, također vam je dostupan i grafički prikaz postojećih udjela u fondovima.

Pravne osobe

Pravne osobe imaju mogućnost podnositi zahtjeve na Netbankingu, Georgeu ili direktno u Društvu na način da popunjen, potpisan i ovjeren zahtjev scaniraju te pošalju e-mailom na adresu erste-am@erste-am.hr

Zahtjeve možete preuzeti ovdje:

Ulaganje u fondove EAM Gmbh

Erste Fixed Income Plus, ESPA Best of World, ESPA Global Income, Erste Reserve Dollar, You Invest Solid, You Invest Balanced i You Invest Active

 

1. Morate imati otvoren brokerski i skrbnički račun. Ukoliko nemate otvorene račune, možete ih otvoriti u poslovnici Erste banke

2. Nakon što otvorite račune, potrebno je uplatiti željeni iznos ulaganja na brokerski račun u poslovnici banke ili putem Netbankinga

3. I na kraju kontaktirati brokera* Erste banke na telefon 072 372 277 i obavezno navedite slijedeće podatke:

  • PIN za zadavanje naloga
  • naziv investicijskog fonda
  • iznos ulaganja u EUR

Više informacija o načinu kupnje udjela može saznati iz kratkih uputa:

Naši fondovi

Što je investicijski fond?

Blog

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova mrežna stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) objavljen je u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22). Prije donošenja konačne odluke o ulaganju, potrebno je pročitati prospekt i pravila fonda u koji se želi uložiti te dokument s ključnim podacima. Prospekt i dokument s ključnim podacima za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na mrežnoj stranici www.erste-am.hr.

Ova mrežna stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.