Odvažnost koja ima vrijednost

Ulaganjem u investicijske fondove vaš novac može vrijediti više.

 

Obavijest ulagateljima 

Poštovani,

Društvo Erste Asset Management d.o.o.  Vas ovim putem obavještava da će se YOU INVEST Solid, YOU INVEST Balanced i YOU INVEST Active otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fondovi prenositelji ili YOU Invest fondovi) pripojiti Erste Adriatic Multi Asset otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond preuzimatelj ili Erste Adriatic Multi Asset fond). Postupak pripajanja provodi se u skladu s važećim Zakonom o otvorenim nvesticijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19).

Pripajanje će se provesti dana 10. prosinca 2020. prijenosom cjelokupne imovine, prava i obveza Fondova prenositelja na Fond preuzimatelj, bez provođenja likvidacije Fondova prenositelja. Provedbom pripajanja Fondovi prenositelji prestaju postojati.

Detaljnije informacije možete pronaći na poveznici: 

YOU INVEST

Investirajte na svoj način