Odvažnost koja ima vrijednost

Ulaganjem u investicijske fondove vaš novac može vrijediti više.

Obavijest ulagateljima o oporezivanju kapitalnih dobitaka

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak koji predviđa oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka oporezuju se ostvareni neto kapitalni dobici od ulaganja u investicijske fondove, za udjele kupljene nakon 01.01.2016. i prodane unutar 2 godine od dana kupnje.

Detaljnije informacije možete pronaći na poveznici u brošuri koju je pripremio Erste Asset Management.

 

YOU INVEST

Pametno ulaganje