Odvažnost koja ima vrijednost

Ulaganjem u investicijske fondove vaš novac može vrijediti više.

Obavijest ulagateljima

 

Društvo Erste Asset Management d.o.o. Vas ovim putem obavještava da se Erste Conservative otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond prenositelj) pripojio Erste E-Conservative otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond preuzimatelj). Postupak pripajanja izvršen je u skladu s važećim Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21).

Pripajanje je izvršeno 6. srpnja 2022. prijenosom cjelokupne imovine, prava i obveza Fonda prenositelja na Fond preuzimatelj, bez provođenja likvidacije Fonda prenositelja. Provedbom pripajanja Fond prenositelj prestaje postojati.

Dana 11. kolovoza 2022. fond premiumInvest Wachstum  pripaja se fondu YOU INVEST active koji mijenja naziv u YOU INVEST GREEN active.

Obavještavamo Vas da će se dana 11. kolovoza 2022. provesti pripajanje fondova  na način da će se fond premiumInvest Wachstum (fond prenositelj) pripojiti fondu YOU INVEST active (fond preuzimatelj). Na isti dan, fond YOU INVEST active promijenit će naziv u YOU INVEST GREEN active.

Udjelničari će o pripajanju i izmjenama pravila fonda biti izravno obaviješteni u skladu s § 133 austrijskog Zakona o investicijskim fondovima iz 2011. u aktualnoj verziji.

Fond premiumInvest Wachstum će nakon pripajanja prestati postojati.

Pojedinosti možete pronaći na: 

https://urldefense.com/v3/__http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=174486__;!!OMGRPR5eiCE28w!u_ruloBH6OMXG2S1Sbzd9n9RZjN5BdkAUFUFHioX7RDs4p7L0on-LnbeFIwkm0VSjSZVC8WmbyZRKXa0YQ$

https://urldefense.com/v3/__http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=174497__;!!OMGRPR5eiCE28w!u_ruloBH6OMXG2S1Sbzd9n9RZjN5BdkAUFUFHioX7RDs4p7L0on-LnbeFIwkm0VSjSZVC8Wmbya4Ris2kg$

i

https://urldefense.com/v3/__http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=174446__;!!OMGRPR5eiCE28w!uNoavJJEAbAFDQNV8MR8n83mjgzaEz2i5yHTIcWp0K0F159C6raM06jX6tGc-lEiO_S1j-v0eMib4HOCbw$

https://urldefense.com/v3/__http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=174466__;!!OMGRPR5eiCE28w!uNoavJJEAbAFDQNV8MR8n83mjgzaEz2i5yHTIcWp0K0F159C6raM06jX6tGc-lEiO_S1j-v0eMg4aNAhDg$

Erste Asset Management d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) Vas ovim putem obavještava da će se Erste Conservative otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond prenositelj) pripojiti Erste E-Conservative otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond preuzimatelj). Postupak pripajanja provodi se u skladu s važećim Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21) u daljnjem tekstu: Zakon).

Pripajanje će se provesti dana 6. srpnja 2022. Pripajanje će se provesti prijenosom cjelokupne imovine, prava i obveza Fond prenositelja na Fond preuzimatelj, bez provođenja likvidacije Fonda prenositelja. Provedbom pripajanja Fond prenositelj prestaje postojati.

Nadolazećim Zakonom o uvođenju eura koji uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, definiraju se dodatne obveze za financijske proizvode denominirane u kunama koje podrazumijevaju pravila za preračunavanje novčanih iskaza vrijednosti iz kune u euro, dvojno iskazivanje, izvještavanje te ostale obveze propisane navedenim zakonom. U svrhu usklađenja Društva s navedenim Zakonom i generalnom povlačenju kune iz opticaja, Društvo je odlučilo pripojiti Erste Conservative fond denominiran u kuni Erste E-Conservative fondu denominiranom u euru.

Više informacija možete pronaći na poveznici niže:

Dana 28. srpnja 2022. fond premiumInvest Basis pripaja se fondu YOU INVEST balanced koji mijenja naziv u YOU INVEST GREEN balanced

Obavještavamo Vas da će se dana 28. srpnja 2022. provesti pripajanje fondova  na način da će se fond premiumInvest Basis (fond prenositelj) pripojiti fondu YOU INVEST balanced ( fond preuzimatelj). Na isti dan, fond YOU INVEST balanced promijenit će naziv u YOU INVEST GREEN balanced.

Udjelničari će o pripajanju i izmjenama pravila fonda biti izravno obaviješteni u skladu s § 133 austrijskog Zakona o investicijskim fondovima iz 2011. u aktualnoj verziji.

Fond premiumInvest Basis će nakon pripajanja prestati postojati.

Pojedinosti možete pronaći na: 

https://urldefense.com/v3/__http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=173850__;!!OMGRPR5eiCE28w!tF6ZmLXBlcaNLJ53VW2OH2YIqxx7ZEQnjjxc450L6AKXUKK8FoF5VIN5VbFwZcbMjESZiJQfSLu_g6XUFA$

https://urldefense.com/v3/__http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=173861__;!!OMGRPR5eiCE28w!tF6ZmLXBlcaNLJ53VW2OH2YIqxx7ZEQnjjxc450L6AKXUKK8FoF5VIN5VbFwZcbMjESZiJQfSLs7fgOi9g$

i

https://urldefense.com/v3/__http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=173794__;!!OMGRPR5eiCE28w!rIh1-PNhPcVv_sF-FXaQ9VbXcNULskGSWYV4HpiiOBRyF9k0RkXbkIsutyY4vrJ7_06N5yMggukFATwmPg$

https://urldefense.com/v3/__http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=173820__;!!OMGRPR5eiCE28w!rIh1-PNhPcVv_sF-FXaQ9VbXcNULskGSWYV4HpiiOBRyF9k0RkXbkIsutyY4vrJ7_06N5yMggulS8p7BNA$

 

Dana 28. srpnja 2022. YOU INVEST solid mijenja naziv u YOU INVEST GREEN solid. 

 

YOU INVEST

Pametno ulaganje