Obavijest ulagateljima

Obavijest o izvršenom pripajanju

Društvo Erste Asset Management d.o.o. (dalje: Društvo) sukladno članku 281. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima sa javnom ponudom (NN 44/16, 126/19, 110/21, 76/22; dalje: Zakon) obavještava da je dana 27. lipnja 2024. godine proveden postupak pripajanja sukladno odredbama članka 268. Zakona. Predmetnim postupkom pripajanja provelo se pripajanje fonda prenositelja Erste E-Conservative fondu preuzimatelju Erste Money Market.

Objavljeno 01.07.2024.

O nama

Blog

Naši fondovi