Odvažnost koja ima vrijednost

Ulaganjem u investicijske fondove vaš novac može vrijediti više.

Obavijest ulagateljima:

Društvo Erste Asset Management ovim putem obavještava ulagatelje da je proveden postupak pripajanja. Više možete pronaći na poveznici: 

 

Društvo Erste Asset Management d.o.o. ovim putem obavještava ulagatelje da će se dana 30. svibnja 2019. Erste Local Short Term Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pripojiti Erste Conservative otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom te da će se Erste Adriatic Short Term Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pripojiti Erste E-Conservative otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom.

Obzirom na navedeno, imatelji udjela u spomenutim investicijskim fondovima mogu ostvariti otkup udjela ili zamjenu udjela u drugom fondu kojim upravlja Društvo do 23. svibnja 2019. godine. Postupak pripajanja provodi se u skladu s važećim Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16).

Više informacija o navedenim pripajanjima možete pronaći na poveznicama:

 

YOU INVEST

Investirajte na svoj način