Odvažnost koja ima vrijednost

Ulaganjem u investicijske fondove vaš novac može vrijediti više.

Obavijest ulagateljima

 

Društvo Erste Asset Management d.o.o. obavještava kako je početna ponuda udjela za podfond Erste Horizont 2026 USD Erste Asset Management krovnog UCITS fonda uspješno završena dana 06. veljače 2024. godine.

Svim ulagateljima zahvaljujemo na ukazanom povjerenju!   

Pozivamo sve potencijalne i trenutne ulagatelje da i dalje prate objave na našoj mrežnoj stranici vezane za nove fondove koji su u pripremi.

Objavljeno 07.02.2024.

Društvo Erste Asset Management d.o.o. obavještava ulagatelje o osnivanju novog UCITS podfonda Erste Horizont 2026 USD. 

Erste Horizont 2026 USD je podfond Erste Asset Management krovnog UCITS fonda (dalje: fond), koji je osnovan na razdoblje od dvije godine i mjesec dana.

Fond će imovinu ulagati primarno i pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente čiji su izdavatelj ili za koje jamče Sjedinjene Američke Države.

U fond Erste Horizont 2026 USD će se moći uložiti isključivo u poslovnicama Erste banke.

Ulaganje u fond će biti moguće tijekom početne ponude od 15. siječnja do 06. veljače 2024. godine kada fond započinje s radom.

Obavještavamo Vas kako nije moguća isplata uplaćenih novčanih sredstava za vrijeme trajanja početne ponude udjela fonda, kao ni ugovaranje trajnih naloga.  

Nakon proteka razdoblja početne ponude, naknadne uplate u fond neće biti moguće, a uplaćena sredstva biti će vraćena na račune uplatitelja.

Nakon isteka razdoblja početne ponude dopuštene su zamjene udjela iz fonda, ali ne i u fond.

Najniži iznos vrijednosti imovine fonda koji će se prikupiti prilikom osnivanja fonda je 3.000.000,00 USD.

Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos dovoljan za pokretanje fonda ili fond ne počne s radom, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u fondu nisu uspjeli.

Slijedom navedenog izvršit će se povrat prikupljenih sredstava uplatiteljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno s datumom 21.02.2024. godine

U slučaju nepovoljnih kretanja na tržištima koja mogu značajno umanjiti vjerojatnost ostvarivanja investicijskog cilja, Društvo može odustati od osnivanja Fonda:

1. prije početka početne ponude;

2. za vrijeme trajanja početne ponude;

3. bez odgode, po okončanju razdoblja trajanja početne ponude, a koje će biti objavljeno na mrežnoj stranici Društva.

Društvo će odluku o odustajanju od osnivanja Fonda objaviti na svojoj mrežnoj stranici i obavijestiti HANFA-u.

Svim ulagateljima koji su uplatili sredstva, ista će biti vraćena u roku od 15 dana od odluke o odustajanju od osnivanja Fonda.

Više informacija o fondu možete potražiti na poveznici: 

Erste HORIZONT 2026 USD

Objavljeno 12.1.2024.