Objava za medije

Zagreb, 23. svibnja 2018. – Erste Asset Management d.o.o. registrirao je svoja dva fonda u Crnoj Gori - Erste Adriatic Bond i You Invest Balanced, čime je postao prvo društvo za upravljanje investicijskim fondovima na hrvatskom tržištu koje je proširilo svoje poslovanje izvan granica Republike Hrvatske. Komisija za tržište kapitala u Crnoj Gori je 16. svibnja 2018. godine izdala rješenje kojim se odobrava trgovanje udjelima spomenutih fondova, koji su sada  na raspolaganju i crnogorskim ulagačima. Udjeli u navedenim fondovima će građanima Crne Gore bit će dostupni  kroz poslovnu mrežu Erste Banke AD Podgorica.       

Kroz svoje dugogodišnje poslovanje Erste Asset Management pokazao je da se uspješno nosi sa svim tržišnim izazovima. Drago nam je da smo na  20. godišnjicu postojanja, koju slavimo upravo ove godine, svoje usluge ponudili i van granica Hrvatske. Registracijom fondova Erste Adriatic Bond i You Invest Balanced u Crnoj Gori dodatno smo potvrdili poziciju Erste Asset Managementa kao jednog od vodećih društava za upravljanje investicijskim fondovima u našoj zemlji, ali i cijeloj jugoistočnoj Europi.“, naglasio je ovom prigodom Josip Glavaš, predsjednik Uprave Erste Asset Managementa.

Erste Asset Management trenutno upravlja imovinom većom od 5,12 milijardi kuna kroz jedanaest otvorenih investicijskih fondova i uslugu privatnog upravljanja portfeljima. Erste Adriatic Bond, koji je ponuđen na crnogorskom tržištu, trenutno je najveći fond u Hrvatskoj s imovinom većom od 2,33 milijarde kuna. Namijenjen je konzervativnijim ulagačima, fizičkim i pravnim osobama kojima je cilj ostvariti odgovarajući prinos ulaganjem sredstava na preporučeno razdoblje od barem dvije godine, uz umjerenu razinu rizika. Adriatic Bond pretežno ulaže u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca na području Republike Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Rumunjske, Mađarske i Bugarske.

Drugi ponuđeni fond - You Invest Balanced mješoviti je fond namijenjen fizičkim i pravnim osobama s investicijskim horizontom duljim od tri godine te onima koji su spremni prihvatiti umjerenu razinu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva. Cilj You Invest Balanceda je rast vrijednosti udjela investiranjem imovine Fonda u udjele drugih investicijskih fondova (minimalno 60%), dužničke i vlasničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i depozite sukladno zakonskim ograničenjima i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu fonda.

Možda ste zainteresirani i za:

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova internetska stranica je sredstvo promidžbe.

Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o.

Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) je objavljen u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16).

Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.hr.

Ova isprava sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.