Erste Money Market je novi fond Erste Asset Managementa koji Vam omogućava - pouzdanost i dostupnost novca u roku jednog dana uz nizak rizik.

Što radimo za Vas?

Novac koji uplatite u fond ulažemo u vrlo likvidne trezorske zapise, državne obveznice kratkog dospijeća te u depozite najsigurnijih banaka po trenutačno visokim kamatnim stopama na tržištu. Kako fond Erste Money Market ostvaruje konkurentne uvjete na tržištu u vaše ime i za vaš račun, ti se uvjeti prenose u potpunosti na sve ulagatelje u fond te se sredstva oplođuju po trenutno najboljim uvjetima na tržištu novca

Koliko ste dugo obvezni držati sredstava u fondu Erste Money Market?

1 DAN. Moguće je uložiti novac u fond i ostvariti prinos već nakon jednog dana, iako je preporučeno ulaganje do 6 mjeseci. Obzirom da fond ne naplaćuje niti ulazne ni izlazne naknade, nakon 1 dana moguće je otkupiti udjele bez dodatnih troškova. Ukoliko vam uloženi novac trenutno nije potreban, možete ulagati sredstva i dulje vrijeme, npr. dvije godine, te time biti oslobođeni plaćanja poreza kapitalnu dobit.

Tko može ulagati u Erste Money Market?

Ovu uslugu pružamo velikom broj fizičkih osoba, poduzeća i institucija. Srazmjerno uloženim sredstvima sredstva dobijete udjele u fondu koji predstavljaju dio ukupne imovine. Ukupna imovina fonda sastoji se od depozita, trezorskih zapisa i kratkoročnih obveznica koji nam omogućuju stalnu dostupnost novcu. Razlika u odnosu na pojedinačno ulaganje u depozit ili trezorski zapis jest što novac ne morate držati do dospijeća (npr. 365 dana kao na primjer trezorske zapise) već vam je novac dostupan gotovo kao na tekućem računu. Dakle ovo je najbolja zamjena za tekući račun, nemate troškove, a imate prinos kojeg u većini slučajeva na a-vista depozite nemate ili je jako nizak. 

Koliko iznosi trošak ulaganja u Erste Money Market?

Upravljačka naknada iznosi 0,6% godišnje od iznosa ulaganja. Naknada se obračunava samo za dane korištenja. Ako ulažete u fond samo 1 dan, usluga iznosi 0,6% podijeljeno na 365 dana, konkretno 0,00164384% dnevno. Trošak ulaganja je simboličan. Ulazne i izlazne naknade se ne naplaćuju.

Gdje i kako možete podnijeti zahtjev za kupnju udjela u Erste Money Market?

Zahtjev za kupnju udjela je moguće podnijeti u bilo kojoj poslovnici Erste banke ili koristeći uslugu digitalnog bankarstva George ili NetBanking. Ukoliko podnesete zahtjev za isplatom do 14 h, računajte da su vam sredstva doznačena na račun idući radni dan.

Kako možete imati uvid u trenutno stanje i obavljene transakcije?

Sve transakcije uplata i isplata su sustavno evidentirane na jednom mjestu. Tijekom godine, imate mogućnost  ulagati prema vlastitoj dinamici, bilo da se radi o svakodnevnim, tjednim ili mjesečnim transakcijama. Jednom godišnje klijentima šaljemo Obavijest o stanju udjela koja sadrži i popis svih obavljenih transakcija. Uvid u stanje udjela u fondu možete imati svakodnevno putem Georga ili Erste NetBankinga. U slučaju dodatne potrebe i vaše evidencije možemo potvrdu o stanju poslati i na e-mail neovisno o godišnjem izvještavanju klijenata.

Kolika će vam biti porezna obveza i je li komplicirano izračunati?

U skladu sa zakonom o porezu na dohodak, jedanput godišnje šaljemo potvrdu o kapitalnim dobitcima i gubitcima, ako je vaše ulaganje bilo kraće od dvije godine. Ministarstvo financija donijelo je odluku da ne naplaćuje porez na kapitalnu dobit ukoliko je vaša ukupna obveza manja od 17,90 eura godišnje.

Podnošenje porezne prijave je vrlo jednostavno putem sustava e-porezna. Klijenti koji se ne služe portalom e-porezna mogu na našoj internetskoj stranici pronaći detaljnu i ažurnu uputu.

Tražite li rješenje za planiranje investicija? 

Možda ste zainteresirani za dugoročnije, fleksibilno ulaganje korak po korak, ugovaranjem investicijskog plana/trajnog naloga.

 

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova mrežna stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) objavljen je u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22). Prije donošenja konačne odluke o ulaganju, potrebno je pročitati prospekt i pravila fonda u koji se želi uložiti te dokument s ključnim podacima. Prospekt i dokument s ključnim podacima za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na mrežnoj stranici www.erste-am.hr.

Ova mrežna stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.