Dionički fondovi

Diverzifikacija rizika

Ulaganje u dioničke fondove

Prilikom ulaganja u pojedine dionice i tvrtke potrebno je konstantno pratiti tržišna kretanja i aktivno upravljati vlastitim portfeljem. Mnogim ulagateljima takvo ulaganje predstavlja složen, dugotrajan proces koji iziskuje previše vremena. Dionički fondovi omogućuju vam ulaganje u mnoštvo pojedinačnih dionica koje su za vas odabrali profesionalni fond manageri. Takva široka divezifikacija ulaganja u više dionica smanjuje rizik koji prati ulaganje u pojedinačne dionice.

Tražite li rješenje za planiranje investicija? 

Možda ste zainteresirani za dugoročnije, fleksibilno ulaganje korak po korak, ugovaranjem investicijskog plana/trajnog naloga.

 

Dionički fondovi

Kontakt

Imate li pitanja ili želite saznati više informacija?