Dionički fondovi

Diverzifikacija rizika

Ulaganje u dioničke fondove

Prilikom ulaganja u pojedine dionice i tvrtke potrebno je konstantno pratiti tržišna kretanja i aktivno upravljati vlastitim portfeljem. Mnogim ulagateljima takvo ulaganje predstavlja složen, dugotrajan proces koji iziskuje previše vremena. Dionički fondovi omogućuju vam ulaganje u mnoštvo pojedinačnih dionica koje su za vas odabrali profesionalni fond manageri. Takva široka divezifikacija ulaganja u više dionica smanjuje rizik koji prati ulaganje u pojedinačne dionice.

ERSTE FUTURE EQUITY

 

Erste Future Equity je napajajući dionički fond, koji ulaže najmanje 85%, svoje imovine u Glavni fond Erste Future Invest. Investicijski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje prinosa dugoročnim ulaganjima na globalnim dioničkim tržištima, a prilikom odabira ulaganja vodi se temama čija bi važnost mogla biti značajna u budućnosti (npr. zdravstvo, tehnologija i inovacije, okoliš i čisti izvori energije, lifestyle i tržišta u razvoju).

ERSTE GREEN EQUITY

 

Erste Green Equity je napajajući fond koji ulaže najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond Erste Green Invest. Osnovni cilj Glavnog fonda je porast vrijednosti udjela u dužem vremenskom razdoblju kreiranjem portfelja koji će najmanje 51% svoje imovine ulagati u dionice poduzeća diljem svijeta koje značajno doprinose zaštiti okoliša čime se klasificiraju kao održiva ulaganja. Izbor dionica fokusiran je na tvrtke koje su primarno aktivne u područjima zaštite klime, prilagodbe klimatskim promjenama, očuvanju energije, vode, smanjenju i recikliranju otpad, ublažavanju onečišćenja i zaštiti zdravih ekosustava.

ERSTE QUALITY EQUITY

 

Erste Quality Equity fond je napajajući fond koji nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond (Erste Stock Quality). Osnovni cilj Glavnog fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom razdoblju. Najmanje 51% imovine Glavnog fonda biti će izloženo dionicama koje kotiraju na dioničkim tržištima razvijenih zemalja. Glavni fond može ulagati u tvrtke s malom, srednjom i velikom tržišnom kapitalizacijom, kao i u značajne, međunarodno poznate Tvrtke (blue chip dionice). 

ERSTE ADRIATIC EQUITY

Erste Adriatic Equity namijenjen je ulagateljima koji očekuju viši prinos na uložena sredstva, zbog čega su spremni svoja sredstva uložiti na duži rok, imaju veću toleranciju prema riziku i spremni su preuzeti rizik kakav nosi ulaganje u dionice i druge rizične instrumente. Cilj fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom periodu, kreiranjem portfelja koji će uz ulaganje većeg dijela imovine u Hrvatsku, investirati i u zemlje regije, srednje i istočne Europe, te u druge zemlje s tržištem kapitala u razvoju.

ESPA BEST OF WORLD

ESPA BEST OF WORLD - fond ulaže sredstva u dioničke fondove koji ulažu u pojedinačne izdavatelje, čime se postiže široka diversifikacija dionica globalno, regionalno i sektorski. Odabir fonda temelji se na kvalitativnim i kvantitativnim kriterijima. Globalnim ulaganjem postiže se uravnoteženi omjer prinosa i rizika. Fond je pogodan za dugoročno stjecanje kapitala.

Imate li vlastite investicijske ideje koje želite ostvariti?

Možda ste zainteresirani za naše fondove koji su trenutačno u fokusu?

 

Dionički fondovi

Važna informacija:

Dodatne informacije i dokumentaciju o pojedinom fondu možete pronaći klikom na naziv fonda u gore navedenom pregledu.

Kontakt

Imate li pitanja ili želite saznati više informacija?

 

Možda ste zainteresirani i za: 

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova internetska stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) je objavljen u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22). Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.hr.

Ova internetska stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.