Mješoviti fondovi

Profesionalno upravljanje fondovima

Što su mješoviti fondovi?

Fondovi koji ulažu u različite vrijednosne papire (npr. i obveznice i dionice) i druge investicijske fondove kombinirajući mogućnost povećanja dioničke izloženosti s prinosom obveznica. Mješoviti fondovi pružaju veću mogućnost fond managerima za upravljanje (manevriranje) kada su u pitanju investicije.

ERSTE GREEN MULTI ASSET

Erste Green Multi Asset je napajajući mješoviti fond, koji ulaže najmanje 85%, svoje imovine u glavni fond Erste Green Invest Mix.
Osnovni cilj glavnog fonda je porast vrijednosti udjela u dužem vremenskom razdoblju kreiranjem portfelja koji će najmanje 51% imovine ulagati u financijske instrumente izdavatelja koji se smatraju održivim ulaganjima (područja zaštite klime, prilagodbe klimatskim promjenama, očuvanje energije, zaštite slatkovodnih i morskih resursa, prelaska na kružno gospodarenje, smanjenja otpada i recikliranja te ublažavanja onečišćenja i zaštite zdravih ekosustava). Fond će ulagati  u dionice (direktno il putem pod-fondova) i obveznice (certificirane kao zelene obveznice, društveno odgovorne, obveznice koje promiču svijesti o klimatskim promjenama ili imaju pozitivan utjecaj na okoliš i društvo).  

ERSTE ADRIATIC MULTI ASSET

Erste Adriatic Multi Asset fond će svoj investicijski cilj nastojati ostvariti ulaganjem u različite investicijske klase, istovremeno ograničavajući izloženost dionicama i dioničkim tržištima na maksimalno 30 % neto imovine fonda.

YOU INVEST GREEN

YOU INVEST GREEN - investirajte na svoj način.

You invest mješoviti su fondovi koji ulažu u obveznice, dionice, depozite, investicijske fondove i ostale financijske instrumente s tri strategije Solid, Balanced i Active. Ovisno o individualnim potrebama svakog klijenta i prihvatljivosti prema riziku, osnovna razlika navedenih fondova očituje se u izloženosti dioničkom tržištu; Solid 0-10%, Balanced 0-30% i Active 0-50%.

 

ESPA GLOBAL INCOME

Espa Global Income - fond investira u korporativne obveznice s visokom prinosom i državne obveznice tržišta u nastajanju te jednu trećinu imovine u dionice koje imaju iznadprosječni dividendni prinos.

Zainteresirani ste za povećanje vrijednosti uloženih sredstava i razmišljate o mirovini? U ponudi naših fondova možete pronaći rješenje prilagođeno vama.

Dodatni prihodi u mirovini / povećanje kapitala

 

Tražite rješenje koje će vam pomoći da dugoročno planirate svoje investicije i povećate vrijednost uloženih sredstava?

Mješoviti fondovi

Važna informacija:

Dodatne informacije i dokumentaciju o pojedinom fondu možete pronaći klikom na naziv fonda u gore navedenom pregledu.

Kontakt

Imate li pitanja ili želite saznati više informacija?

 

Jesmo li vas zainteresirali?
Molimo vas potražite više informacija o našim fondovima na EAM blogu.

Pročitajte komentare i analize o temama kao što su dionice, tržišta istočne Europe ili tržiša u razvoju na našem blogu. 

 

Možda ste zainteresirani i za:

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova internetska stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) je objavljen u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22). Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.hr.

Ova internetska stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.