Obveznički fondovi

Odgovarajuća strategija za svakoga

Što su obveznički fondovi?

Obveznički fondovi su fondovi koji najvećim dijelom ili isključivo ulažu u obveznice. Obveznice najčešće nude redovite isplate kamata i isplatu uloženih sredstava po dospijeću. Cilj ulaganja je kontinuirani prihod na uložena sredstva.

ERSTE ADRIATIC BOND

Erste Adriatic Bond fond, obveznički je fond osnovan 2013. godine. Ulaganje u Erste Adriatic Bond namijenjeno je svim ulagateljima koji svoja sredstva žele plasirati na srednje do dugo razdoblje ulaganja, neovisno radi li se o fizičkim osobama, poduzećima ili financijskim institucijama. 

ERSTE FIXED INCOME PLUS

Erste fixed income plus - fond koji ulaže u fondove koji se fokusiraju na široki spektar obveznica i instrumente novčanog tržišta, a kako bi se iskoristile mogućnosti na globalnom tržištu kamatnih stopa i valutnih tržišta. Ulaganje u pojedine segmente obveznica određuje se taktičkom raspodjelom imovine tako da se kontinuirano može reagirati na promjene u tržišnom okruženju. Fondom upravlja Erste Asset Management GmbH.

ERSTE RESERVE DOLLAR

ERSTE RESERVE DOLLAR je obveznički fond s obveznicama kratkoročnog dospijeća. Imovina fonda ulaže se u obveznice denominirane u američkim dollarima, koje imaju kreditni rejting investicijskog razreda. Ciljani raspon prosječnog vremena do dospijeća je od  0 do 1,5 godine. Ulaganje može rezultirati značajnim oscilacijama cijene udjela zbog samog obilježja ulaganja u stranoj valuti i promjene međuvalutnih tečajeva.

Imate li vlastite investicijske ideje koje želite ostvariti?

Možda ste zainteresirani za naše fondove koji su trenutačno u fokusu?

 

Obveznički fondovi

Važna informacija:

Dodatne informacije i dokumentaciju o pojedinom fondu možete pronaći klikom na naziv fonda u gore navedenom pregledu.

Kontakt

Imate li pitanja ili želite saznati više informacija?

 

Možda ste zainteresirani i za:

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Ova internetska stranica je sredstvo promidžbe. Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) je objavljen u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21, 76/22). Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni su svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.hr.

Ova internetska stranica sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih izgleda, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.